1 Aloitus ja aihe

KÄSIKIRJOITUSPROSESSI AMMATINVALINTATESTI
Kirjoittanut teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuomas Tirkkonen

Aloitus ja aihe

Käsikirjoitusprosessin varsinainen työskentely alkoi vuoden 2009 maaliskuussa ja itsenäiseen dramatisointityöhön siirryin kesäkuun alussa. Aikavälille sijoittui viisi kirjoituskertaa, joiden ohessa pyrin antamaan ryhmälle etätyöksi tarkoitettuja tehtäviä. Ryhmä kokoontui vain viidesti siksi, että fyysisesti ryhmä sijoittui Jyväskylään ja olin pääsääntöisesti opintojeni parissa Helsingissä. Kokoontumispaikkana oli kirjoituskerroilla joko Jyväskylän Lyseon lukion tai Jyväskylän Huoneteatterin tilat.

Jokaisella kirjoituskerralla, harjoituskerralla tai tuotannollisemmalla tapaamiskerralla aloitin ja päätin tapaamisen kuulumisrinkiin. Näiden tehtävänä oli luoda harjoituskerralle rakenne: kerrotaan ensin mistä ollaan tulossa, kuunnellaan ja tullaan kuulluiksi, tehdään sovitut työt ja lopuksi jaetaan päivän tuottamat ajatukset, ikään kuin suljetaan tapaamiskerta. Työtapoihini kuului kirjoittamisen lisäksi soveltavan teatterin muodot ja liikkeen ja leikin yhdistäminen kirjoittamiseen.

Ensimmäisellä kirjoituskerralla tarkoituksenani oli käydä ryhmän kanssa käsikirjoitusprosessiin liittyviä käytännön kysymyksiä läpi, totuttaa ryhmäläisiä ajatukseen kirjallisesta ilmaisusta ja tarkistaa ryhmän kanssa keskustellen ja toiminnallisesti, minkälaisen vastakaiun valitsemani aihekehys saa. Heti ensimmäisellä kerralla tapaamisten harvat välit ja vähäiset määrät osoittivat ongelman: viiden hengen ryhmän kanssa yksikin poissaolija merkitsee viidesosan verran vähemmän tekstimateriaalia.

Olin antanut ryhmälle ennakkotehtävän, jossa kunkin oli tarkoitus kirjoittaa intuitiivisesti vastaus kysymykseen: "Millaisen teatteriesityksen haluaisin nähdä?" Halusin päästä käsiksi hieman jokaisen omiin taide- ja teatterinäkemyksiin ja estetiikkaan, jota kohdeyleisön edustajilta löytyy. Kaksi päivää ennen sovittua tapaamista en ollut saanut tehtävään vastauksia, joten samalla kohtasin toisen, koko prosessia pitkälti värittäneen ongelman. Jouduin lähes jokaisen "kotitehtäväksi" suunnitellun tehtävän sisällyttämään lopulta kirjoituskertoihin, sillä etätyöskentely ei syystä tai toisesta onnistunut.

Kun pääsimme lopulta, ennakkotehtävän kirjoittamisen jälkeen itse asiaan eli aiheen käsittelyyn, ilahduin suunnattomasti siitä, miten samanmielisiä ryhmäläiseni olivat. Ymmärrettävästi oma arvomaailmani ja maailmankuvani vaikuttivat omaan suhtautumiseeni ja näkökulmaani aiheen valitsemisessa, mutta olin päättänyt antaa ajatusteni olevan avoimina niin pitkälle kuin mahdollista.

Lähestyimme aihetta varovaisesti jana-harjotteiden avulla. Esitin erilaisia väittämiä, joiden mukaisesti pyysin ryhmäläisiäni asettumaan tilaan rakennetulle janalle niin, että janan toinen pää ilmentää täysin samanmielisyyttä ja toinen pää täyttä erimielisyyttä. Ennakkoon valitsemani väitteet, kuten esimerkiksi "tulevaisuus pelottaa minua" tai "tahdon päästä heti lukion jälkeen opiskelemaan", antoivat merkittävää tietoa ryhmän suhtautumisesta omaan tulevaisuuteensa ja omiin valintoihinsa. Välillä pyysin jotakuta ryhmäläisistä avaamaan syitä, miksi on asettunut janalla juuri tietylle kohdalle.

Edellisen harjoitteen jälkeen syvennyimme aiheeseen keskustelemalla harjoitteen herättämistä ajatuksista. Pysyin keskustelussa asiasta etäällä, jotta en vaikuttaisi liikaa keskustelun suuntaan, mutta pyysin silti perusteluja ja välillä jopa haastoin ryhmäläisiä tarkentamaan omaa kantaansa. Pyysin ryhmäläisiä kirjoittamaan keskustelun herättämiä kysymyksiä paperille, yksi kysymys yhtä arkkia kohden. Kun kukin oli saanut kysymykset listattua laitoimme paperit lattialle ja rupesimme ryhmittelemään niitä. Kysymykset olivat hyvin samankaltaisia, mitä minun mieleeni oli prosessia edeltäneessä työskentelyssä herännyt.

Kirjoituskerran loppupuolella teimme vielä yhden tehtävän, joka liittyi hahmojen luomiseen. (LIITE 1) Tämän tarkoitus oli viedä aihekeskusteluihin liittyviä ajatuksia kohti luovaa prosessia. Hahmoilla oli tarkoitus myös kotitehtävän kannalta. Sen jälkeen, kun olin päättänyt esityksen nimen, Ammatinvalintatestin, kävin tekemässä työministeriön sivuilla olevan ammatinvalintatestin ja hämmästyin, miten kiinnostavaa sitä oli tehdä ikään kuin jonkun toisen nahoissa. Tarkoituksena oli siis tehdä kirjoituskerralla luotujen hahmojen mukaan ammatinvalintatestit, joiden tulosten kautta työstettäisiin hahmoja mahdollisesti eteenpäin.

Seuraava sivu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License