3 Kokonaisuuden hahmottuminen

KÄSIKIRJOITUSPROSESSI AMMATINVALINTATESTI
Kirjoittanut teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuomas Tirkkonen

Toisen kirjoituskerran jälkeen kokonaisuus alkoi hahmottua. Oli syntynyt hahmo, 15-vuotias tyttö Allu, joka tahtoi lentokapteeniksi. Allun perheeseen kuului tässä vaiheessa isä ja pikkuveli, äiti oli lähtenyt pois, kun Allu oli ollut hyvin nuori. Kirjoitettujen tekstien mukaan Allu oli kokenut ensimmäisiä askelia kohti ensirakkautta, tai jotain muuta ihastusta. Allu ihaili vahvoja naisia ja kaipasi parasta ystäväänsä. Kävi ilmi, ettei ammatinvalinnassa olekaan kyse pelkästään tulevasta urasta vaan myös paikkansa löytämisestä maailmassa, oman identiteetin rakentamiseen.

Vaikka en ollut keksinyt etätehtäville sopivan motivoivaa muotoa, oli ryhmä hyvin innokas ja motivoitunut kirjoittamaan kirjoituskertojen aikana. Myös esityksen sisällön ja työskentelyn raamien tarkentuminen auttoi yhteistä työskentelyämme. Kukin kirjoituskerta kesti neljä tuntia ja ryhmän synnyttämä tekstimäärä oli jokaisen jälkeen huikea.

Toisen ja kolmannen kirjoituskerran välillä oli vain yksi viikko, ja siitä alkoikin prosessin yksi hektisimmistä vaiheista. Viikossa kävin tekstit läpi, vedin lankoja yhteen ja suunnittelin seuraavaa kertaa. Teksteissä oli ilmennyt kiinnostavia aiheita ammatinvalinnan ympäriltä ja halusin säilyttää ne mukana, mutta jotenkin minun piti saada palautettua kirjoitustyö myös ammatinvalintaan liittyväksi.

Dramatisoinnin kurssilla Louhija esitteli erään kirjoitusprosessin, jossa ryhmäläiset olivat tehneet soolot, jotka olivat vastanneet tiettyyn asetettuun kysymykseen. Aiheen työstämisen muotona tämä kiinnosti minua ja sain siitä impulssin teettää ryhmälläni samankaltaisen tehtävän. Tehtävänä oli luoda muodoltaan vapaa soolo, joka vastaa kysymykseen: "Miten ammatti valitaan?" Kolmannen kerran otsikoksi olin määrittänyt sanat monologi ja dialogi ja kirjoitustehtävät keskittyivätkin hyvin paljon erilaisten tilanteiden luomiseen Allun ja tämän elämään kuuluvien henkilöiden välille.

Soolot tuottivat kiinnostavaa materiaalia, joka syvensi juuri ymmärrystä siitä, miltä ammatinvalinta vaikuttaa nuoren mielestä. Toiset olivat toteuttaneet soolonsa enemmän keskittyen sanoihin, mutta yksi sanatonkin soolo nähtiin. Soolot esitettiin muulle ryhmälle ja minä kirjoitin materiaalit puhtaiksi mahdollista jatkokäsittelyä varten. Yhden soolon teksti siirtyi runoihin yhdistettynä näytelmän alku- ja loppulauluksi.

Kirjoitustehtävien otsikot oli jaoteltu sen mukaan, minkä tyyppistä tekstin muotoa toivoin kirjoittajien luovan. Tilanteiden, dialogien ja monologien lähtökohdat olin poiminut aiempien keskustelujen ja tekstien lomasta. Tarkoituksenani oli opettaa myös ryhmälle teatterillista ajattelua. Varsinaisen kirjoittamisen tueksi teetin eri tehtävien välille taas toiminnallisia harjoituksia. Käytimme hyväksi sekä liikettä että erilaisia lämmittelyleikkejä. Edelleen kirjoittamisen välillä tapahtuvan toiminnan tarkoituksena oli tyhjentää kirjoittajien päätä turhista lukoista.

Kirjoitustehtävien tilanteissa käytiin läpi nyt jo selkeämmäksi piirtyneen Allu-hahmon tunneskaalaa ja suhdetta muihin ihmisiin. Tilanteiden joukossa Allu suuttui, ihastui, sai tukea haaveilleen ja ymmärsi haaveidensa mahdottomuuden. Olin tehnyt valintoja Allun kehystarinan yksityiskohdista, ja tässä vaiheessa Allun pikkuveli oli pakko poistaa kuvioista. Henkilögalleria alkoi hahmottua Allun, ihastuspojan, kahden tyttökaverin, isän, etä-äidin ja opinto-ohjaajan ympärille.

Seuraava sivu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License