3 Tapaaminen esiintyjien kanssa

KÄSIKIRJOITUSPROSESSI FREE HUGS
Kirjoittanut teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuomas Tirkkonen

Järjestyksessään neljännessä livetapaamisessa oli mukana Metropolia ammattikorkeakoulun 2. vuoden teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden ryhmä. Opiskelijaryhmä oli saanut joukon tekstejä luettavaksi ja toteutettavaksi demonstraation omaisesti esitysmuotoon. Samat opiskelijat olisivat esiintymässä käsikirjoituksesta toteutettavassa esityksessä. Paikalla oli myös esityksen ohjaaja Pieta Koskenniemi. Tapaamisessa opiskelijat näyttivät demonsa ja kirjoittajat esittelivät käsikirjoituksen eli kunkin tarinan vaihetta.

Kirjoittajat osoittivat innostuneisuutta näkemistään demoista. Vaikka mitään lopullista toteutusta ei opiskelijoiden esityksissä oltukaan haettu, he näyttivät, millä tavalla teksti toimii teatterissa, ikään kuin teatteriksi. Opiskelijat olivat tulkinneet saamiaan tekstejä ja hahmoja jopa kirjoittajia yllättävällä tavalla, ja myös kirjoittajat saivat osaltaan inspiraatiota lavatoteutuksista. Ennen kuin kirjoittajat esittelivät omat hahmonsa, saivat he vetää lankoja yhteen ja tarkistaa, että kaikki kirjoittajat ovat hahmostaan samoilla linjoilla.

Kolmen hahmon, Sebastianin, Veran ja Leevin tarinoiden esittelyn yhteydessä teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat saivat esittää kommentteja ja tarkentavia kysymyksiä hahmoista. Näin kirjoittajat saivat lisää mietittävää omien tarinoidensa suhteen. Esittelyjen jälkeen esiintyjäryhmä poistui paikalta ja kirjoittajat jäivät vielä tarkistamaan työskentelynsä tilanteen. Tapaamisen jälkeen sovittiin kullekin pienryhmälle yksityistapaamiset, jotta voitaisiin edetä vielä tarkempaan, hiottuun kirjoittamiseen, jotta käsikirjoitus saataisiin määräaikaan mennessä valmiiksi ja luovutettavaksi eteenpäin.

Muiden ryhmien osalta hahmojen tarinat olivat suhteellisen selkeät ja pienryhmätapaamiset saatiin sovittua, mutta Vera-ryhmä jäi vielä miettimään tarinansa pääsuuntia. Esiintyjäryhmä kommentteja otettiin huomioon ja tarina saatiin kasaan, lähes pakottamalla. Kokonaisuuden hahmottaminen oli kuitenkin tärkeää. Vaikka se saatiin aikaan hieman väkivalloin, oli tiettyjen raamien puitteissa helpompi työstää tekstiä eteenpäin.

Seuraava sivu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License