4 Uudelleenkirjoitus ja hionta

KÄSIKIRJOITUSPROSESSI FREE HUGS
Kirjoittanut teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuomas Tirkkonen

Esiintyjäryhmän ja Noodi-kirjoittajien tapaamisen aikoihin prosessin ohjaaja ja esityksen ohjaaja Pieta olivat sopineet yhdessä, että kun luovutamme tekstit eteenpäin, ne luovutetaan erillisinä osioina. Kolmen tarinan lisäksi ohjaaja ja esiintyjät saisivat joitain laulutekstejä ja kaupunkikuvia, joiden pohjalta he saisivat päättää kokonaisdramaturgian. (LIITE 4) Ratkaisuun vaikutti myös Noodissa ilmenneet ongelmat rakenteen tekemisen suhteen, mutta tällä varauduttiin myös siihen, jos käsikirjoituksen henkilöhahmoja olisi vähemmän kuin esiintyjiä. Valmiisiin teksteihin ryhmällä olisi oikeus tehdä ohjauksellisia muutoksia, mutta suuremmista tekstiin kajoamisista olisi tarkoitus neuvotella käsikirjoitusprosessin ohjaajan ja kirjoittamisen kanssa.

Viimeiset viikot ennen prosessin loppuunsaattamista kuluivat uudelleenkirjoittamisen parissa. Siinä vaiheessa sekä Noodissa että pienryhmätapaamisissa keskityttiin kunkin hahmon tarinaan. Pienryhmätapaamisissa ryhmät lukivat omat tekstinsä läpi ja rupesivat pohtimaan, mikä on kunkin kohtauksen draamallinen tilanne ja miten sitä saataisiin kärjistettyä. Tapaamisten jälkeen kukin ryhmäläinen kirjoitti uuden version hahmon käsikirjoituksesta niin, että kirjoittamiselle oli sovittu aika. Pohjaksi otettiin edellisen kirjoittama versio, ja siihen tehtiin tarvittavia muutoksia. Tässä vaiheessa toiset kirjoittajat olivat rohkeampia tekemään muutoksia kuin toiset. Myös ryhmäkohtaisessa etenemisessä oli eroja, ja yhden hahmon käsikirjoituksen viimeiset muutokset tehtiin juuri ennen lopputapaamista.

Virallisesti viimeistä kertaa kirjoittajat tapasivat toisensa kirjoituskauden päättäjäisten merkeissä 12.3.2010. Ryhmällä oli edessään kaikki kirjoitetut kokonaisuudet ja nippu laulutekstejä. Ryhmä tuntui tyytyväiseltä aikaansaannoksiinsa. Oli syntynyt kolme erilaista tarinaa rakkaudesta: tarina Sebastianista, joka rikkoo omat rutiininsa ja yrittää saada ihmisiin kontaktia, tarina Verasta, josta muut ihmiset haluavat vain hyötyä ja jonka ainoa perheenjäsen on dementoituva eno sekä tarina Leevistä, jonka alter ego Nikolai ei meinaa antaa Leevin päästää peloistaan irti. Enää oli jäljellä yksi tehtävä: käsikirjoitukselle piti keksiä nimi. Nimiehdotuksia kaiveltiin tekstin sisältä ja yritettiin pyöritellä kaikille sopivaan muotoon. Erilaisten äänestysten päätteeksi "Kaikki viime viikon aamut" jäi ehdotukseksi. Nimi ei jäänyt lopulta kuitenkaan tähän muotoon, vaan otettiin harjoituskauden alettua uudelleen pohdintaan niin esiintyjä- kuin kirjoittajaryhmän joukossakin.

Seuraava sivu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License