Abstrakti rakenne

Pentti Halonen esittelee artikkelissaan Dramaturgian mustavalkoiset vaihtoehdot: aristoteelinen ja ei-aristoteelinen abstraktia rakennetta. Postmoderni draama voi rakentua monenlaiselle, rytmiin, intensiteettiin ja aiheen käsittelyyn perustuvalle kompositiolle. Esimerkkeinä Halonen esittää mm.

1. ei lainkaan kliimaksia

esityksessä ei ole konfliktia, tai konflikti voi säilyä taiteilijan tai henkilön sisäisenä.
viiva

2. hidas kehämäinen liike

toistoa, kertausta, mahdollisia variaatioita
ympyra ja kiehkura

3. kliimaksi on jo tekstin alussa

Mitään ei kliimaksin jälkeen varsinaisesti seuraa eli tapahdu
viiva ja kolmio

4. kliimaksi on alussa ja lopussa

Asiat eivät liity dramaattisesti välttämättä toisiinsa, vaan assosiaatio syntyy katsojan mielessä.
kaksi kolmiota

5. kliimakseja on kaikkialla

Episodimainen rakenne.
nelja kolmiota

Jatkuva tykitys ilman hetken rauhaa.
teravakulmainen kayra


Katso myös:
aristoteelinen-dramaturgia, fragmenttidramaturgia, nykyteatteri

Lähteet:
Halonen teoksessa Korhonen- Østern (toim.) 2001, Katarsis s. 214


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License