Aistit ja impulssit

Kirjoittaminen voi saada alkunsa myös erilaisista kirjoitustehtävistä, jotka liittyvät maailman havainnoimiseen: kuunteluun, katseluun, tunnustelemiseen ja haistamiseen. Eräs elokuvakäsikirjoittamisen tärkeimpiä käsitteitä on havainto - maailmaa kohti suunnattu katse ja omakohtainen tajuaminen siitä että "näin maailma toimii". Aistilähtöisessä kirjoittamisen tavassa keskitytään kuuntelemaan, tuntemaan ja maistamaan maailmaa. Usein yksittäiset tekstit ovat keskittyneitä ja havainnoivia, ja tällä tavoin päästään usein kiinni omiin kokemuksiin ja tunteisiin.

Jälleen haasteen paikka on vaiheessa, jolloin tekstejä alkaa olla, ja ne tulisi järjestää käsikirjoitukseksi. Miten erilaisen rytmityksen, aiheen käsittelyn ja rakenteen kautta saadaan sommiteltua esityksenä toimiva tekstikokonaisuus? Ryhmä ja vetäjä voivat yhdessä miettiä, mitä yhteisiä havaintoja ryhmällä on ollut: löytyisikö niistä aihe tai juoni, juonka varaan kokonaisuuden voisi luoda? Kokonaisuuteen ja rakenteeseen voi halutessaan keskittyä vasta ideointivaiheen jälkeen, silloin kun tekstiä analysoidaan ja jatkotyöstetään ja lopuksi, kun tekstille luodaan lopullinen rakenne.

Kirjoitustehtäviä liittyen aisteihin ja impulsseihin

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License