Alateksti, Subteksti

Alateksti tarkoittaa sitä, mitä tekstissä dialogin alla todella tapahtuu. Usein hahmot sanovat eri asioita kuin todella tarkoittavat, tai jotain jätetään sanomatta, rivien väliin. Alateksti perustuu henkilöiden välisiin jännitteisiin. Voi esimerkiksi olla, että näytelmän henkilöt istuvat kahvipöydässä ja puhuvat siitä, kuka ottaa kakkua. Alatekstin mukaan 3 henkilöistä tietää, että kakku on myrkytetty, ja haluaa että toiset syövät sitä. Tällöin, vaikka pinnalla puhutaan kakun mausta ja sen syömisestä, tapahtuu pinnan alla jotain aivan muuta.

Alateksti on eräs niistä asioista, jotka luovat näytelmään jännitettä. Katsojan (ja näyttelijän) kannalta mielenkiintoista on se, mitä ei ole sanottu ääneen, se mitä jätetään avoimeksi. Esitettävä teksti koostuu aina myös aukoista - siitä, mitä jää näyttelijän ja ohjaajan tulkittavaksi.

Toisin sanoen dialogin lisäksi koko tekstillä on alateksti. Katsoja joutuu päättelemään tekstin takana piileviä merkityksiä. Mikä on Michael Haneken Valkoinen nauha -elokuvan tapahtumien merkitys? Millä logiikalla tapahtumat etenevät ja liittyvät toisiinsa? Mitä se kertoo katsojalle?

Näytelmätekstiä analysoidessa on tärkeää lukea alateksti esiin: mitä kohtauksessa todella tapahtuu, mitä kohtauksen henkilöt todella viestivät toisilleen? Valehtelevatko he, itselleen tai muille?

Tehtäviä alatekstin kirjoittamiseen

Katso myös:
dialogi, draamallinen tilanne

Lähteet:
Junkkaala-Rasila: Ohjeita näytelmän lukemiseen s. 5

Lisätietoa internetissä:
Wikipedia-artikkeli (eng.)


Edellinen käsite (A) Seuraava käsite (A)
Edellinen käsite (S) Seuraava käsite (S)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License