Analyysi ja jatkotyöstö

Jonkin ajan kuluttua pelkkä kirjoittaminen ei riitä. Ryhmän täytyy suuntautua kohti valmista käsikirjoitusta. Yhdessä tarkastellaan, mitä on tuotettu ja mietitään, miten tämä toimii. Miten kohtauksia voisi parantaa? Entä miten kohtaukset A ja C liittyvät toisiinsa? Onko rakenne edelleen sama kuin mitä ryhmä on suunnitellut, vai tulisiko suunnitelmaa muuttaa? Samalla palautteenannon merkitys kasvaa: miten palautteen kautta voidaan auttaa toisia kirjoittajia?

Tässä vaiheessa ryhmä tarttuu vanhempiin teksteihin ja kirjoittaa niitä uudestaan. On hyvä tarkastella kokonaiskäsikirjoitusta ja sitä, mitä kohtauksilta vaadittaisiin, jotta ne toimisivat kokonaisuudessa. Sitooko tätä käsikirjoitusta yhteen juoni, rytmi, aihe tai rakenne vaiko kaikki yhdessä? Samoin voidaan käydä keskusteluja eri henkilöhahmoista tai teemoista. Tulisiko jotain jättää pois?

Noodissa yhteisöllisen käsikirjoittamisen eräs lähtökohta on, että kuka tahansa ryhmästä voi tarttua toisen ryhmän jäsenen tekstiin ja jatkotyöstää sitä. Näin tekstit saavat uusia ulottuvuuksia, joihin yksittäinen kirjoittaja ei ehkä olisi uskaltautunut. Palautteen ja toisen tekstin muokkaamisen suhteen kannattaa kuitenkin aivan työskentelyn aluksi sopia selkeät säännöt.

edellinen vaihe - kirjoittaminen

seuraava vaihe - rakenteen suunnittelu

Tehtäviä, jotka liittyvät analyysi- ja jatkotyöstövaiheeseen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License