Assosioiva rakenne

Assosioivasti rakentuvat tarinat nivoutuvat juonen tai henkilöhahmojen sijaan teeman varaan. Philip Parkerin kirjoittaa teoksessaan The Art and Science of Screenwriting, että tarina rakentuu yksittäisistä hetkistä, jotka linkittyvät yhdistävien elementtien avulla toisiinsa. Tarinaa ei yhdistä kronologia tai kehittyvät henkilösuhteet.

Elokuvan runousopissa todetaan, että assosioivassa rakenteessa puuttuvat yhtenäinen tarinan maailma juoni, genre. Toisin sanoen siinä yhdistellään vapaasti sellaisia genrejä, juonia ja kohtauksia, jotka voivat sinänsä tuntua toisiinsa sopimattomilta, kuten kokeellisissa elokuvissa, animaatioissa ja taide-elokuvissa.

Assosioivaa rakennetta käyttää esimerkiksi Godfrey Reggionin ohjaajama Koyaanisqatsi: Life Out of Balance -elokuva, joka sisältää suurelta osalta hidastettuja time lapse -otoksia ilman juonellista tai kronologista yhtenäisyyttä ja jättää kaiken merkityksen muodostamisen katsojalle. Andrei Tarkovskin Peili taas peilaa ehkäpä ihmisen muistin tapaa toimia, yhdistellä, irrottaa ja muuntaa asioita ja todellisuutta.


Katso myös:
Abstrakti rakenne, Avoin draamamuoto

Lähteet:
Parker, Philip 1999, The Art and Science of Screenwriting, 22-23
Vacklin, Rosenvall, Nikkinen 2008, Elokuvan runousoppia, 100-101

Lisätietoa internetissä:
Vieraile Koyaanisqatsi-elokuvan kotisivuilla
Katso Peilin traileri


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License