Yhteystiedot

Tämä oppimateriaaliwiki on luotu yhteisöllisen käsikirjoitustyökalun, Noodin, yhteyteen. Wiki on keskeneräinen, ja sen täydennysehdotuksia saa esittää forumilla sekä sivukohtaisissa kommenteissa. Sekä Noodi että tämä wiki on luotu EU-projekti Medioksen alla, jossa yhteistyössä toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin Kaupunginteatteri sekä m-Cult.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License