Devising

"Devising- sana tulee englannin kielestä ja on lyhenne sanaparista devising theatre, josta käytetään myös muotoa devised theatre. Sana viittaa joukkoon nykyteatterin ajattelu- ja työtapoja. Suomeksi devisingista on käytetty termiä ryhmä- ja prosessikeskeinen teatteri. Eräs tapa määritellä devising on "ne teatterin tekemisen tavat, joissa ennalta laadittua käsikirjoitusta ei ole, vaan käsikirjoitus syntyy prosessissa ryhmän synnyttämänä. "

Devising on eräs osallistavaan teatteriin ja yhteisöteatteriin liitetyistä termeistä. Sanan juuri on brittiläisessä teatteriperinteessä, ja sanalle onkin etsitty vakiintunutta suomalaista vastinetta. Devising on sateenvarjokäsite ei-tekstilähtöisille teatterin tekemisen tavoille.

Devisingprosessissa ryhmä työskentelee valittujen lähtökohtien kanssa yhdessä valmistaen esityksen. Ryhmä saattaa käsikirjoittaa, koreografioida, improvisoida tai yksinkertaisesti suunnitella kohtaukset lavalle. Työtapoja on monia, joista kirjoittaminen on vain yksi - devisingissa lähdetään usein liikkeelle ilman valmista käsikirjoitusta, ja esityksen teksti ottaa muotonsa harjoituksissa.

Kun esityksen käsikirjoitus syntyy yhteisessä harjoitusprosessissa, "omistaa" ryhmä esityksensä toisella tavoin kuin esitettäessä valmiiksi kirjoitettua näytelmää. Vuorosanat ja kohtaukset ovat itsetehtyjä, ja niiden muuttaminen yhteisen päämäärän toteuttamiseksi on helppoa. Tämä vaikuttaa sekä esiintyjäntyön laatuun - mahdollisuuteen seistä esityksen takana ja kertoa omista asioista - että mahdollisuuksiin muokata esitystä esimerkiksi vielä esityskauden aikana. Devising-teatterin tekemisen perustana on usein halu tehdä itselle ja yhteisölle merkityksellistä, omista aiheista liikkeelle lähtevää teatteria.


Katso myös:
osallistava teatteri, yhteisöteatteri

Lähteet ja lainaus:
Koskenniemi Pieta 2007, Osallistava teatteri, devising ja muita merkillisyyksiä s. 5

Lisätietoa internetissä:
Wikipedia-artikkeli engl.
Toiminnallista dramaturgiaa - Jarkko Suhosen pro gradu- tutkielma kirjoittajan roolista devising-prosessissa

Jatkolukemista:
Oddey Alison 1994, Devising theatre: a practical and theoretical handbook


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License