Draamallinen toiminta

Draamallinen toiminta on draaman henkilöiden välistä sisäistä liikettä. Se ei ole fyysistä toimintaa (kuten juokseminen tai punnertaminen) vaan sitä, miten henkilöiden väliset suhteet muuttuvat heidän sanojensa ja tekojensa kautta. Draamallinen toiminta syntyy henkilöhahmojen pyrkiessä omiin päämääriinsä, jotka usein ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Draamallinen toiminta kannattelee näytelmää ja kuljettaa sitä eteenpäin.

Draamallinen tilanne ja toiminta ovat toisilleen läheisiä käsitteitä. Jos draamallinen tilanne on jännitteinen suhteiden ja merkitysten verkko, joka kiinnostaa katsojaa, niin draamallinen toiminta on henkilöhahmojen toimintaa, kun he pyrkivät muuttamaan tai säilyttämään tilanteen. Myrkkykakun leipominen on draamallista toimintaa, tavallinen leipominen puolestaan ei - niin kauan kuin siihen ei sisälly merkitystä, jonka kautta tarinaa viedään eteenpäin.


Katso myös:
jännite, draamallinen tilanne, näytelmä

Lähteet:
Lavaste 1985, Harrastajateatteri ja teksti, s. 7

Lisätietoa internetissä:
Heini Junkkaalan ja Satu Rasilan kooste näytelmän peruskäsitteistä Näytelmät.fi- sivustolla: Ohjeita näytelmän lukemiseen


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License