Dramaturgia

Dramaturgia on minkä tahansa materiaalin järjestämistä esitykseksi. Dramaturgia on rakenteen hahmottamisen ja järjestämisen taitoa. Esityksen osat tietyssä järjestyksessä toimivat toisin kuin toisessa järjestyksessä - tämän järjestyksen miettiminen, unelmoiminen ja leikkiminen on dramaturgiaa. Timo Heinonen määrittelee dramaturgian esipuheessaan Hans-Thies Lehmannin Draaman jälkeinen teatteri teokseen näin:

"Dramaturgia merkitsee nykykatsannossa tapaa ajatella teatteria - esteettistä logiikkaa, jonka mukaisesti esityksen osatekijät on järjestetty (tai hajasijoitettu) tilaan, aikaan ja suhteeseen yleisönsä kanssa. Mahdollisia tapoja on lukemattomia. Jokainen dramaturgia ajattelee ja tuottaa omanlaistaan teatteria ja omanlaisen käsityksensä todellisuudesta.

Dramaturgian opetus aloitetaan yleensä valottamalla oppilaalle aristotelistä dramaturgiaa, suljettua ja avointa draamamuotoa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kuten Heinonen toteaa, esityksen järjestämisen tapoja on lukemattomia, ja ne sisältävät kukin omanlaisensa maailmankuvan. Tekstiä, jonka päämääränä on kuvata hidasta hajoamista ja toiminnan puutetta, on yleensä turha puristaa aristoteliseen muotoon - ja sen luentaan tarvitaan todennäköisesti muita käsitteitä kuin draamallinen toiminta tai käänne.

Nykyään dramaturgia-käsitettä käytetään myös eri taidelajien yhteydessä. Puhutaan keikan, näyttelyn tai tanssiesityksen dramaturgiasta. Tällä viitataan siihen, miten esitys on järjestetty - mm. missä järjestyksessä ja millä laadulla kappaleet esitetään, miten esityspaikka ja -aika on huomioitu rakenteessa ja millaisia tavoitteita esiintyjällä ehkä rakenteen kautta on. Voidaan puhua myös näyttelyn dramaturgiasta, siitä, miten teokset on ripustettu, missä järjestyksessä katsoja ne kohtaa ja miten katsomiskokemuksen eri vaiheet luovat merkityksiä.

Järjestettävänä materiaalina voi siis toimia teksti, mutta myös muunlainen materiaali: kuva, liike, ääni, puhelinluettelo, sokeripala.


Katso myös:
absurdi teatteri, abstrakti rakenne, aristoteelinen dramaturgia, eeppinen dramaturgia, rakenne

Lähteet:
Hotinen, teoksessa Reitala – Heinonen (toim.) 2001, Dramaturgioita s. 202
Heinonen, teoksessa Lehmann 2009, Draaman jälkeinen teatteri s. 11

Lisätietoa internetissä:
Juha-Pekka Hotinen, Hot Spot, Teak 1/08
Elokuvantaju-sivusto: Aaltonen / dramaturgia
Wikipedia-artikkeli
Mediakasvatus Metka / dramaturgia


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License