Ekspositio

Klassisen draaman kaavassa ekspositio tarkoittaa alkujaksoa, jossa esitellään perusristiriita ja henkilöt. Ekspositiossa vastataan kysymyksiin siitä, kuka, mitä, missä ja milloin, ja viritetään katsojan odotukset - mikä on se, mistä ollaan eniten kiinnostuneita, kenestä halutaan tietää lisää, kenen elämä on juuri nyt muuttumassa? Usein ekspositio sisältää keskeisen dramaattisen kysymyksen, johon näytelmä etsii vastausta - esim. Miksi Thebaa vaivaa rutto?

Nykykatsojat ovat kuitenkin tottuneita myös toisentyyppisiin alkuihin. Nykynäytelmä ei tartu katsojaa kädestä yhtä lempeästi ja johdattelevasti, vaan saattaa alkaa keskeltä tapahtumaa, jossa katsojan osaksi jää miettiä mitä tapahtuu.

Esimerkkejä:
Ekspositio: Oidipus, Sofokles

Katso myös:
alku, freytagin-kolmio, Olssonin rakennekaavio, rakenne

Lähteet:
Esslin 1980, Draaman perusteet s. 53

Lisätietoa internetissä:
Elokuvantaju-sivusto, rakenne
Katso klippi, jossa Hitchcock puhuu ekpositioista


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License