Ensemble

Ensemble on tarina, jossa yhden päähenkilön sijaan on ryhmä päähenkilöitä. Ensemble on tuttu televisiokerronnasta, esimerkiksi Frendeissä on kuusi päähenkilöä. Seitsemän samuraita toimii ensemble rakenteella.

Ensemble-tarinassa ryhmällä yhteinen ongelma ja teema valottuvat usean henkilön näkökulmasta ja voi saada useita ratkaisuja. Linda Aronson löytää ensembletarinoista erilaisia henkilöitä, kuten dominoivan hahmon, ryhmän ulkopuolisen hahmon ja petturin.

Dominoiva henkilö muistuttaa päähenkilöä, koska hänen toiminta kehystää, aiheuttaa ja vaikuttaa muiden henkilöiden toimintaan. Ulkopuolinen henkilö kyseenalaistaa ryhmän olemassaolon ja uskomukset. Petturi niskuroi dominoivaa hahmoa vastaan.

Henkilöitä yhdistää jokin asia, esimerkiksi sama työpaikka ja jokin merkittävä tapahtuma, kuten syntymäpäivät, hautajaiset tai polttarit. Ryhmällä on myös yhteinen päämäärä ja jokin uhkaa ryhmän koossa pysymistä.

Linda Aronson jakaa ensemble-elokuvat kolmeen kategoriaan, joita ovat tehtävä, jälleennäkeminen tai piiritys. Tehtävässä joukko henkilöitä suorittaa tehtävää tai etsii jotakin. Jälleennäkemisissä joukko henkilöitä kokoontuu pitkän ajan jälkeen yhteen. Piiritys-tarinoissa joukko henkilöitä on jumissa jossakin ja yrittävät vapautua.

Ensembletarina tapahtuu yleensä lyhyen rajatun ajan sisällä, esimerkiksi tapahtumat tapahtuvat yhden tunnin, päivän tai viikon aikana. Kun takaumana näytettävää kehystä käytetään alussa, niin katsoja alkaa odottaa hetkeä, jolloin kyseiseen tapahtumaan jälleen palataan. Samalla kertaa katsoja näkee miten henkilöt kehittyvät rajatun ajan sisällä ja paluu kehykseen näyttää henkilöiden muutoksen ja kenties kliimaksin.

Jokainen ryhmän jäsen tekee sankarin matkan, eli kun yleensä elokuvassa on yksi päähenkilö ja yksi pääjuoni rakenteineen, niin ensemblessa on monta päähenkilöä ja monta pääjuonta rakenteineen. Hahmoilla on usein omat toiminta- ja tunnejuonensa. Katsoja jännittää sekä henkilön että ryhmän puolesta. Ensemble-elokuvat voivat päättyä ryhmän hajoamiseen tai ryhmän muutokseen ja yhdessä pysymiseen.


Katso myös:
episodi, episodirakenne, takaumarakenne

Lähteet:
Aronson, Linda 2001. Screenwriting Updated, 221-232.
Vacklin, Rosenvall, Nikkinen 2008, Elokuvan runousoppia, 97-100.

Lisätietoa internetissä:
Lue Linda Cowgillin nettikolumni
Lue nettiartikkeli ensemblen rakenteesta


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License