Formaatti

Formaatissa on kysymys siitä ilmiasusta, johon teksti kirjoitetaan. Teatterilla on omat tottumuksensa siihen, miltä teksti näyttää elokuva- ja televisiokäsikirjoituksella taas omansa. Olennaisinta formaatissa luonnollisesti on, että teksti on selkeää ja luettavissa. Teatterin perinteet tekstin asettelun suhteen ovat väljemmät kuin television tai elokuvan, ja esimerkiksi nykyteatteri voi käyttää kohtauksen pohjana melkein minkätyyppistä tekstiä tahansa puhelinluettelon sivusta kirjoitettuun dialogiin ja tajunnanvirtaan. Perusasioita kannattaa kuitenkin tietää ja harjoitella.

Miten näytelmän osat merkitään?

Näytelmä jakautuu kohtauksiin ja näytöksiin, jotka saatetaan vain numeroida ja kirjoittaa kunkin kohtauksen alkuun:
Näytös 1, kohtaus 1.
näytös 1, kohtaus 2 jne.

On myös mahdollista antaa kohtauksille nimi: kohtaus 1: Leevi juoksee. Nykynäytelmä tai lyhytnäytelmä ei välttämättä jakaudu näytöksiin, vaan vain kohtauksiin.

Millä fontilla kirjoitetaan?

Teksti kirjoitetaan yleensä 1,5 - 2 rivivälillä, ja perusfontilla kuten Times New Roman. Roolihahmojen nimet kirjoitetaan isolla, ja roolihahmon repliikki voi olla joko samalla tai seuraavalla rivillä (ks. alla esimerkit teatteriformaatista). Parenteesit saatetaan kirjoittaa sulkeisiin ja sivun oikeaan laitaan. Toinen vaihtoehto on kirjoittaa parenteesit normaalisti vasemmasta laidasta, mutta selkeästi erikseen repliikeistä. Jotkut käsikirjoittajat käyttävät myös kursiivia parenteesien erottamiseen muusta tekstistä.

Roolihahmojen ajatuksia ei kirjoiteta esiin (esim. Leevi ajattelee, että vihaa Nikolaita), vaan teksti koostuu siitä, mitä hahmot puhuvat ja siitä, mitä he tekevät - todelliset ajatukset tulevat ilmi rivien ja tekojen välistä.


Esimerkki teatteriformaatista

ENSIMMÄINEN NÄYTÖS

KOHTAUS 1: LEEVI JUOKSEE

(Leevi juoksee ja puuskuttaa. Nikolai juoksee perässä.)

LEEVI Mä en jaksa enää.

NIKOLAI Senkin lihapulla! Ihrakaukalo! No pain no gain!

(Leevi kaatuu maahan. Nikolai hyppii Leevin yli
edestakaisin)


Toinen esimerkki teatteriformaatista

Kohtaus 1.

Leevi juoksee ja puuskuttaa. Nikolai juoksee perässä.

LEEVI

Mä en jaksa enää.

NIKOLAI

Senkin lihapulla! Ihrakaukalo! No pain no gain!

Leevi kaatuu maahan. Nikolai hyppii Leevin yli edestakaisin.


Katso myös:
kohtaus, näytös, parenteesi, repliikki

Lähteet:
Junkkaala-Rasila: Ohjeita näytelmän lukemiseen
Vacklin, Rosenvall, Nikkinen 2008, Elokuvan runousoppia s. 317-345

Vinkki lisälukemiseksi:
Vacklin, Rosenvall, Nikkinen 2008, Elokuvan runousoppia s. 317-345 - selkeä luku erityisesti elokuvan formaatista.


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License