Recent Forum Posts
From categories:
Smithf159 (guest) 12 Jun 2016 15:25
in discussion Hidden / Per page discussions » kokosisalto2

This is why Facebook games are becoming more popular. The ease of use and dissemination of content, tagging dagdagaekdcadcfc

by Smithf159 (guest), 12 Jun 2016 15:25
Niina (guest) 21 Oct 2010 14:43
in discussion Hidden / Per page discussions » Käsikirjoittamiseen liittyviä käsitteitä

Hamartia = Hyvässä uskossa tehty erhe, virhe.

by Niina (guest), 21 Oct 2010 14:43
lähteet
emmakanervaemmakanerva 01 May 2010 20:28
in discussion Hidden / Per page discussions » Polylogi

etsi alkuperäiset lähteet:

Ensinäkin se viittaa tapahtumaan, jossa on enemmän kuin kaksi puhujaa. (Bahtin 2002.) Toiseksi polylogi tarkoittaa monologin muotoon kirjoitettua tekstiä, jonka sisällä erottuu monta puhuvaa subjektia. (Pifster 141)

lähteet by emmakanervaemmakanerva, 01 May 2010 20:28
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License