Ideointi

Aloittaessaan kirjoittamisprosessin työryhmä hahmottaa yhteistä maastoa keskustelemalla, kirjoittamalla listoja ja tutustumalla toisiinsa. Vielä ei tarvitse tietää, mitä ollaan tekemässä. Tässä vaiheessa etsitään lähtökohtaa yhteiselle kirjoittamiselle: onko se aihe, jokin rakenne, peli tai esimerkiksi maisema? Oletteko kiinnostuneita ottamaan lähtökohdaksi jonkun jo aiemmin tutun tarinan kuten Shakespeare tai yhteiskunnallisen ongelman kuten Brecht?

Ideoidessa etsitään usein myös omia työskentelytapoja ja sovitaan yhteiset säännöt. Miten usein ryhmä kirjoittaa tai tapaa internetissä? Kuinka palautetta annetaan? Millainen on vetäjän rooli? Tärkeää on myös puhua siitä, millaista esitystä ollaan käsikirjoittamassa. Onko kyse juoninäytelmästä vai aiheeseen perustuvasta fragmenttidraamasta?

Tässä kirjoittamisen vaiheessa kaikki on hedelmällisesti auki, ja jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen antamalla yhteiseen jakoon omia ideoitaan. Yhteinen päämäärä hahmottuu jokaisen keskustelunavauksen ja kirjoitetun lauseen myötä. Alkuvaiheen tehtävien tavoitteena on yleensä materiaalin kerääminen, inspiroivien ideoiden esitteleminen, kirjoittamisesta innostuminen ja ryhmään tutustuminen.

seuraava vaihe - kirjoittaminen

Tehtäviä liittyen ideointivaiheeseen

Tehtäviä liittyen ryhmän tutustumiseen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License