Kirjallisuutta ja lähteitä

Alla olevasta kirjalistasta löydät lisätietoa.


Dramaturgiasta

Aaltonen Jouko 2003, Käsikirjoittajan työkalupakki
Aaltonen käsittelee erityisesti video- ja elokuvakäsikirjoittamista, mutta teos on monelta osin sovellettavissa teatteriin. Käsikirjoittamisen peruskäsitteet selkeästi selitettyinä.

Aristoteles 1977, Runousoppi
Ikuisuusteos - täältä löytyvät alkuperäinen alku, keskikohta ja loppu. Täytyy kuitenkin muistaa, että Aristoteles kuvailee ennenkaikkea oman aikansa tragediaa.

Esslin 1980, Draaman perusteet
Teatterista ja esityksestä selkeästi.

Junkkaala-Rasila: Ohjeita näytelmän lukemiseen
Internetistä löytyvä dramaturgian peruskäsitteet tiivistetysti sisältävä paketti.

Korhonen-Østern 2001 (toim.), Katarsis
Draamapedagogiikkaa ja dramaturgiaa.

Reitala-Heinonen (toim.) 2001, Dramaturgioita
Otteeltaan akateeminen kooste artikkeleita, joissa käsitellään draamaa ja dramaturgiaa aristotelisesta dramaturgiasta nykymalleihin. Ei niinkään käytännön kirjoittamisen opas, vaan suunnattu niille, jotka ovat kiinnostuneita syvemmästä analyysistä.

Vacklin, Rosenvall, Nikkinen 2008, Elokuvan runousoppia
Laaja käytännönläheinen opas elokuvakäsikirjoittamiseen. Lukiessa kannattaa olla varovainen: mikäli kaikkien neuvojen mukaan ryhtyy käsikirjoittamaan, on pian sääntöjen ja ohjeiden viidakossa. Toimiva hakuteos, jossa on hyvät liitteet.


Ryhmän vetämisestä

Aalto Mikko 2000, Ryppäästä ryhmäksi - turvallisen ryhmän rakentaminen

Jauhiainen-Eskola 1993, Ryhmäilmiö

Repo-Kaarento Saara 2007, Innostu ryhmästä - Miten ohjata oppivaa yhteisöä


Teatterista

Etchells Tim 1999, Certain Fragments
Forced Entertainment- ryhmän vetäjän fragmenteista koostuva kuvaus ryhmän kymmenestä ensimmäisestä vuodesta. Hyvä väylä erään nykyteatteriryhmän ajatus- ja työtapoihin.

Gate & Hägglund 1988, Tehdään teatteria
Harrastaja- ja lapsiryhmille suunnattu ABC- opas esityksen tekoon. Rento ote ja hyviä käytännön vinkkejä.

Koskenniemi Pieta 2007, Osallistava teatteri, devising ja muita merkillisyyksiä
Ensimmäinen suomenkielinen avaus osallistavan teatterin termi- ja työtapaviidakkoon.

Oddey Alison 1994, Devising theatre: a practical and theoretical handbook
Devising- työtavan esittely sekä esimerkkejä englantilaisista ryhmistä.


Kirjoittamisesta (tehtäviä, muuta)

Goldberg, Natalie 2004, Avoin mieli - kuinka elää kirjoittajan elämää

Goldberg Natalie 2008, Luihin ja ytimiin - kirja kirjoittajalle

Greig Noel 2005, Playwriting: A practical guide
Paljon tehtäviä nimenomaan yhteisölliseen käsikirjoittamiseen.

Karppanen Pasi: Sitaatteja kirjoittamisesta
Internetiin koottu hieno sitaattikirjasto englanniksi ja suomeksi.

Reeves Judy 2002, Writing Alone, Writing together

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License