Kirjoittamiseen liittyvät tehtävät

Voit valita alla olevista tehtävistä jonkun työryhmäsi käyttöön Noodissa. Voit myös muokata tehtävää omiin tarpeisiisi sopivaksi.

  1. maalaa tehtäväteksti
  2. kopioi se ctrl-C- painikkeilla leikepöydälle (tai valitse valikossa Edit - Copy)
  3. siirry Noodin Luo tehtävä -sivulle
  4. liitä teksti tekstikenttään ctrl-V-painikkeilla. (tai valitse valikossa Edit - Paste)

KOHTAUKSIA | Kirjoitustehtävä 1

TEHTÄVÄ:
Käy tarkastelemassa eri ryhmäläisten ideoimia kohtausideoita. Valitse ideoista yksi, ja kirjoita sen pohjalta kohtaus.

ESIMERKKI:

TARINAN POHJALTA | Kirjoitustehtävä 2

TEHTÄVÄ:
Valitse jokin tarina, joka ryhmässä on jo kirjoitettu. Valitse tarinasta henkilö, eläin tai esine. Kirjoita valitsemallesi hahmolle monologi, jossa hahmon suhde maailmaan (inho, rakkaus, väsymys tms.) tulee ilmi.

ESIMERKKI:

HAHMOJEN POHJALTA | Kirjoitustehtävä 3

TEHTÄVÄ:

Valitse kaksi hahmoa. Valitse hahmot, jotka ovat maailman eri laidoilta, henkisesti tai fyysisesti. Toisen hahmon voit halutessasi keksiä itse. Kirjoita näille hahmoille dialogi. Aloita dialogin kirjoittaminen muutaman vaiheen kautta:

  • Mieti, mikä tapahtuma johtaa hahmojen kohtaamiseen juuri nyt. Tapahtuma saa liittyä työryhmän valitsemaan aiheeseen tai tarinaan. Mieti hahmojen suhde tapahtumaan: ahdistaako se, vai nauttivatko hahmot?
  • Kirjoittamatta vielä repliikkejä mieti, mitä hahmojen välillä tapahtuu kohtauksen aikana. Mitä he haluavat toisiltaan? Mistä tilanne alkaa, ja miten se on erilainen kun se päättyy? Irrottele vapaasti - ei ole sääntöjä siitä, mitä pitäisi tapahtua. Millaisessa tilanteessa haluaisit nähdä hahmot? Miten saat heidät siihen tilanteeseen? Kirjaa ajatuksesi muistiin muutamalla ranskalaisella viivalla.
  • Pitäen tapahtumia melessä kirjoita nyt dialogi, jossa hahmot kohtaavat. Dialogin pituus voi olla mitä tahansa viidestätoista repliikistä ylöspäin.

ESIMERKKI:

MUUTOS | Kirjoitustehtävä 4

TEHTÄVÄ:

Mieti, mikä on se muutos, jonka haluaisit käsikirjoituksessa nähdä. Onnesta onnettomuuteen? Kontrollista kaaokseen? Epätoivosta toivoon? Kirjoita teksti, jossa kerrot, millaisen muutoksen haluaisit nähdä ja miksi.

ESIMERKKI:

MUUTOS, OSA 2 | Kirjoitustehtävä 5

TEHTÄVÄ:

Lue muiden tekstit muutoksesta ja valitse niistä jokin. Kirjoita kohtaus valitsemasi muutoksen alkutilanteesta. Tilanne on siis kontrolloitu, onnellinen, epätoivoinen - jotain, josta on todella varaa lähteä muuttumaan.

ESIMERKKI:

TÄRKEÄT KOHTAUKSET | Kirjoitustehtävä 6

TEHTÄVÄ:

Siirrä kaikki tekstit- sivulla Tärkeät- kansioon ne tekstit, jotka koet tärkeiksi tulevan käsikirjoituksen kannalta. Voit valita tekstejä aiheen, kohtauksen ilon tai mielenkiintoisuuden vuoksi.

ESIMERKKI:

TÄRKEÄT KOHTAUKSET, OSA 2 | Kirjoitustehtävä 7

TEHTÄVÄ:

Käy katsomassa tärkeät- kansiosta muiden valikoimia tekstejä. Kirjoita keskustelualueelle ehdotus siitä, miten juoni voisi mielestäsi näiden kohtausten puitteissa kulkea. Palaa katsomaan muiden keskusteluja - löytyykö samantyyppisiä mielipiteitä? Ehdota myös, millaisia kohtauksia pitäisi vielä kirjoittaa, eli mitä puuttuu (nopea ja kaoottinen kohtaus monen rauhallisen välissä? Kohtaus, joka ilmaisee päähenkilön herkkyyttä?)

ESIMERKKI:

TÄRKEÄT KOHTAUKSET, OSA 3 | Kirjoitustehtävä 8

TEHTÄVÄ:

Vetäjä on tehnyt kohtausluettelon. Valitse kirjoittamattomista kohtauksista yksi ja kirjoita se.

ESIMERKKI:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License