Komedia

Komedia on yksi draaman lajeista. Eräänä jaotteluna tragedian ja komedian välillä on aikoinaan pidetty sitä, että tragedia päättyy onnettomasti ja komedia onnellisesti – draaman muutos kulkee siis komediassa onnettomuudesta onneen. Aristoteles sivusi komediaa Runousopissaan, ja totesi, että komedia on moraalisesti alempiarvoisten ihmisten jäljittelyä.

Nykyään komedia-käsitettä käytetään viittaamaan ylipäänsä näytelmän humoristiseen sisältöön. Martin Esslin kirjoittaa teoksessaan Draaman perusteet, että draaman lajit voi tunnistaa enemmänkin ohjaajan ja yleisön asenteesta kuin esimerkiksi päähenkilöiden syntyperästä käsin. Tragedian henkilöihin suhtaudutaan kuin jumaliin tai ylimyksiin, komedian henkilöihin ja realistiseen maailmaan samaistutaan, kun taas ironinen esitystapa saa yleisön tuntemaan ylemmyyttä suhteessa farssin hahmoihin.

Kuuluisia komedioita esim.:

Shakespeare: Kesäyön unelma, juoniselostus suomeksi

Katso myös:
farssi, tragedia, koominen premissi, comic relief

Lähteet:
Aristoteles 1976, Runousoppi s. s. 23-25, 43-44
Esslin 1980, Draaman perusteet s. 73-84

Lisätietoa internetissä:
Wikipedia-artikkeli
Wikipedia-artikkeli / Antiikin Kreikan teatteri


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License