Rakenne

Tässä käsikirjoittamisen vaiheessa kohtaukset valitaan ja sommitellaan niin, että niiden tuloksena syntyy ehdotus lopullisen käsikirjoituksen rakenteeksi. Sommittelussa voidaan ottaa huomioon mm. esityksen rytmiin, aiheeseen ja juonen kuljetukseen liittyviä asioita. Kompositioita voidaan kokeilla monia erilaisia, ja työryhmä voi valita sopivimman keskustelemalla tai vaikka äänestämällä mukaan suosituimpia kohtauksia.

Rakennetyöskentelyä tehdään usein koko käsikirjoitusprosessin ajan. Ryhmä keskustelee niistä kohtauksista, jotka otetaan mukaan lopulliseen käsikirjoitukseen, ja pohtii, miten tekstit saattaisivat sopia yhteen. Analyysin ja kirjoittamisenkin pohjana voidaan käyttää erilaisia rakennemalleja.

Kompositio tarkoittaa kokonaisuutta tai sen muodostamista - ja toisaalta taideteoksen tai kuvan sommittelua siten, että se muodostaa ehjän kokonaisuuden. Eri käsikirjoittajatyöryhmät käyttävät tästä työskentelyn vaiheesta erilaisia nimityksiä: esimerkiksi myös kutominen ja pujotteleminen kuvaavat hyvin vaiheen työskentelytapaa. Noodissa kaikki tekstit- näkymässä on osio, jolla työryhmä järjestää tekstinsä rakenne-ehdotukseksi.

edellinen vaihe - analyysi- ja jatkotyöstö

seuraava vaihe - viimeistely

Tehtäviä, jotka liittyvät rakenteen suunnitteluun

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License