Konsepti

Konsepti voi merkitä esimerkiksi seuraavia asioita:

1. Logline. Muutaman lauseen yhteenveto tarinasta.

2. High concept. Sama kuin logline, mutta tarinalla on selvästi havaittava ominaisuus, mikä vetoaa suureen katsojakuntaan.

3. Kehittelyvaiheen kirjattuja ideoita. Esimerkiksi muistio, tarina tai suunnitelma toteutuksesta.

4. Tv-sarja- tai kirjaehdotus. Esimerkiksi saate, logline synopsis, kuvaus henkilöhahmoista, kuvaus tarinan maailmasta ja tiedot kirjoittajasta.

5. Tv-sarjan formaatti. Sisältää muun muassa jaksojen toistuvan rakenteen, luonnehdinnat henkilöhahmoista, kohdeyleisön, lavasteet, äänimaailman.


Lähteet:
Vacklin, Nikkinen 2011, Television runousoppia.


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License