Miten aloitamme?

Kirjoittamalla paljon oppii kirjoittamaan hyvin.
Robert Southey

Miten aloitan Noodin käytön?

Jos olet ryhmässä kirjoittajana, voit aloittaa esimerkiksi:

  • menemällä keskustelualueelle ja aloittamalla keskustelun (Mistä haluatte kirjoittaa? Mikä aihe on niin tärkeä että siitä on pakko kirjoittaa?)
  • menemällä kirjoituspöydälle ja kirjoittamalla idean tai kohtauksen käsikirjoituksen alkuun
  • laittamalla kuulumisiin viestin muulle ryhmälle - esim. "käykää katsomassa keskustelua" tai "kommentoikaa, olisiko tästä käsikirjoituksen aluksi"
  • luomalla uuden ryhmän, jonka vetäjänä voit kutsua muita kirjoittamaan

Jos olet ryhmässä vetäjänä, voit aloittaa esimerkiksi:

  • jättämällä ryhmäläisillesi tehtävän tehtäväpöydällä
  • menemällä keskustelualueelle ja aloittamalla keskustelun (Mistä haluatte kirjoittaa? Mikä aihe on niin tärkeä että siitä on pakko kirjoittaa?)
  • kertomalla uutisissa, miten toimitaan seuraavaksi

Miten ryhmän kanssa kirjoitetaan?

Ryhmässä kirjoittaminen on helpompaa, kun joku vetää ja suunnittelee kirjoitusprosessia. Vetäjä esittää muille kysymyksiä ja tehtäviä, joista lähteä liikkeelle. Ensin ryhmän kannattaa tutustua toisiinsa ja niihin tavoitteisiin, joita kullakin kirjoittamisen suhteen on.Tämän jälkeen hyvä tapa aloittaa on valita yhdessä käsikirjoitukselle lähtökohta - jotain, josta inspiroidutaan yhdessä!

Miten aloitan käsikirjoitusprosessin?

Yksi vaihtoehto on suunnitella ensin juoni. Toinen tapa on valita yhteinen aihe. Vetäjä voi valita ryhmälle lähtökohdan valmiiksi, tai sitten ryhmä tekee valinnan yhdessä. Toisinaan kirjoittamisen suunnittelu voi tuntua turhauttavalta, ja eri vaihtoehdot etäisiltä. Vetäjän kannattaakin miettiä, mitä valintoja hän voi tehdä ryhmän puolesta etukäteen niin, että itse teoksen ideoimiseen ja kirjoittamisen iloon päästään mahdollisimman pikaisesti. Liikkeelle voidaan lähteä myös esim. niin, että vetäjä valitsee ryhmälle kuvia, joiden pohjalta ryhdytään kirjoittamaan.

Yleensä käsikirjoitus vaatii valmistuakseen jonkin läpi kulkevan virran, joka kokoaa sen. Tämä virta usein löytyy tavalla tai toisella joko juonesta, aiheesta ja rakenteesta (tai kaikista yhdessä). Ryhmä voi siis aloittaa monella eri tavalla, ja myöhemmin analysoidessaan käsikirjoitusta miettiä, mitkä olisivat juuri tämän käsikirjoituksen yhteen kokoavat tekijät. Tärkeää on ensin innostua ja löytää asioita kirjoittamalla.

Esimerkkejä käsikirjoitusprosesseista - ja mistä niissä on innostuttu - löydät täältä

Kirjoittamisen lähtökohtia voivat olla esimerkiksi:

Juoni
Aihe
Rakenne
Henkilöt
Aistit ja impulssit
Muut taiteenlajit
Muita vaihtoehtoja

Tehtäviä liittyen lähtökohdan valitsemiseen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License