Logline

Loglinen käsite syntyi Hollywoodissa 1950-luvulla, kun studiot arkistoivat lähetetyt käsikirjoitukset tiivistämällä tarinan yhteen lauseeseen. Logline tarkoittaa käsikirjoituksen luonnehdintaa yhdellä tai kahdella kuvaavalla lauseella, noin kahdellakymmenelläviidellä sanalla, jotka selittävät ytimekkäästi pääjuonen. Lauseet kertovat sen, mikä tekee tarinasta katsomisen arvoisen ja houkuttelee lukemaan sen.

Loglinea käytetään nykyään lähinnä kahteen tarkoitukseen: tv-ohjelman kuvauksina ja myyntilauseena tarjottaessa käsikirjoitusta tuotantoyhtiölle tai kanavalle. Tämän takia Universal Studiosin liiketoiminnan kehitysjohtajan Jonathan Treismanin kirjoittaa artikkelissaan ”Writing Loglines that Sell”, että logline on tarina, joka koskettaa jokaista jollakin todellisella ja emotionaalisella tasolla.

Käsikirjoittajat Christopher ja Kathleen Riley kirjoittavat scriptHollywood.com -sivuilla, että logline on elokuvan tai tv-sarjan keskeinen ajatus, ja kuin hyvä elokuva tai tv-sarja, se esittelee samastuttavan henkilön, jonka pitää kohdata ylitsepääsemättömiä esteitä saavuttaakseen tarkkaan määritellyn ja korkeita panoksia sisältävän päämääränsä.
Käsikirjoittajat Rona Edwards & Monika Skerbelis esittelevät Todistaja-elokuvan loglinen Youtube-videollaan: ”Kun nuori Amish-poika todistaa murhan, poliisin täytyy soluttautua Amish-yhteisöön suojellakseen poikaa oikeudenkäyntiin saakka”.

Scriptologist-nettisivuilla kerrotaan, että logline kuvaa päähenkilöä ja hänen päämääräänsä, kuka tai mikä estää päähenkilöä saavuttamasta päämääränsä sekä kertoo sen, mikä tekee tarinasta ainutlaatuisen. Elokuvan runousopissa sanotaan, että saksalaisen Muiden elämän logline on ”idealistinen D.D.R:n tiedustelupalvelun salakuuntelija auttaa näytelmäkirjailijaa selviytymään Stasin vainolta”, jolloin siinä luonnehditaan sankari (salakuuntelija), hänen heikkoutensa (idealismi) ja taistelunsa vastustaja (Stasi).

Television runousopissa kirjoitetaan, että hyvä logline koostuu osaksi hyvästä ideasta ja osaksi tarinan kerronnan tekniikasta, ja että kirjoittamisen säännöt pätevät loglinen kohdallakin, kuten esimerkiksi kannattaa kertoa omaa tarinaansa muille, kuulostella heidän reagointiaan ja palautettaan sekä kirjoittaa useampia versioita, sillä toinen versio on yleensä parempi kuin ensimmäinen.

Käsikirjoittaja Ted Pedersen esittelee viisi vaihetta loglinen kirjoittamiseen Ehow.comin artikkelissa ”How to Write a Great Logline for Your Screenplay”. Pedersen kehottaa ensin paljastamaan lauseella se, mikä on sankarin suurin este, sitten lauseella kuvailemaan se, mitä sankari tekee voittaakseen esteen. Tämän jälkeen hän kehottaa kuvailemaan sankarin toiminnasta johtuvat vaikeutuvat esteet sekä kliimaksin ja sankarin muutoksen. Lopuksi Pedersen kehottaa tunnistamaan elokuvan genren ja supistamaan lauseet enintään kolmeen lauseeseen.


Katso myös:
synopsis, treatment, kohtausluettelo

Lähteet:
Vacklin, Nikkinen 2011. Television runousoppia.
Vacklin, Rosenvall, Nikkinen 2008, Elokuvan runousoppia.

Lisätietoa internetissä:
Katso klippi loglinesta.
Lue Ted Pedersenin artikkeli ”How to Write a Great Logline for Your Screenplay”.
Lue Christopher & Kathleen Rileyn artikkeli loglinesta scriptHollywood.comista.
Lue Scriptologistin artikkeli loglinesta.
Lue Jonathan Treismanin artikkeli ”Writing Loglines that Sell”.


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License