Noodi

Noodi on uusi työkalu yhteisölliseen käsikirjoittamiseen.

Noodi sai alkunsa vuonna 2007 kun Helsingin Kaupunginteatterissa mietittiin keinoja tavoittaa sellaisia nuoria, jotka eivät ole aktiivisen taideharrastuksen parissa. Nuoret viettävät runsaasti aikaansa netissä, missä yhteydenpito tapahtuu usein kirjoittamalla. Käsikirjoittaminen on tärkeä osa teatterin taiteellista luomisprosessia, joten tie teatteritaiteen pariin voisi rakentua luontevasti kirjoittamisen kautta. Syntyi ajatus yhteisöllisestä käsikirjoitustyökalusta, jota voitaisiin käyttää teatterin yleisö- ja taidekasvatustyössä. Kumppaniksi ja projektin toteuttajaksi löytyi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Samalla hanke laajeni palvelemaan kaikkia ammatti- ja harrastajakirjoittajia sekä kirjoittamisen opettajia.

Aluksi koottiin kehitystiimi, joka alkoi ideoida ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja työkalun toteutukselle. Työkalu piti ensimmäisen suunnitelman mukaan toteuttaa valmiin wikisovelluksen pohjalta. Työryhmä kokeilikin yhteisöllisen käsikirjoituksen tekoa wikidotin työtilassa, jota kutsuttiin kotoisasti Kässyksi. Käsikirjoitus valmistui, mutta samalla huomattiin, että vetäjän ja kirjoittajien oli raskasta käyttää wikiä: tekstejä ja vetäjän antamia tehtäviä oli pitemmän päälle vaikea löytää ja prosessin seuraaminen hankalaa.

Tästä alkoi Noodin kehitys. Työryhmään etsittiin ja löydettiin ohjelmistosuunnittelijoita toteuttamaan uutta työkalua, joka tarjoaisi vetäjälle ja kirjoittajille monipuolisen ja joustavan alustan mm. kirjoittamiseen, kommentointiin, tehtävien antoon ja tekstien koostamiseen.

Noodin ensimmäinen versio valmistui elokuussa 2009. Versiota testattiin käytännössä siten, että Metropolian teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat tekivät Noodilla yhteisölliset käsikirjoitukset osana Dramaturgiset prosessit -kurssia. Noodista löytyi vielä parantamisen varaa ja opiskelijat antoivat paljon arvokasta palautetta siitä, mihin suuntaan Noodia pitäisi kehittää.

Kurssin jälkeinen syksy käytettiinkin ohjelmiston kehittämiseen ja käsikirjoittajien etsimiseen. Käsikirjoittajia etsittiin facebookista, irc-gallerista ja eri foorumien, kuten aarresaari.fi -sivuston kautta. Rahoittaja antoi tarkat ohjeet siitä, keitä käsikirjoittajat voivat olla: heidän tuli olla 16-25 -vuotiaita nuoria Uudenmaan alueelta, työelämässä olevia tai ainakin työelämään valmistuvia. Saimme reilut 20 innostunutta hakemusta. Monelle hakijalle projekti näyttäytyi unelmien täyttymyksenä: he halusivat päästä näyttämään osaamistaan ja oppia lisää kirjoittamisesta, mutta ennen kaikkea he halusivat tuoda ajatuksiaan näkyväksi ja jakaa niitä muiden kanssa. Hakemukset saivat tuntemaan, että teemme oikeasti jotain tärkeää ja merkittävää. Mukaan valikoitui lopulta 16 kirjoittajaa, joista 14 pysyi mukana kirjoitusprosessin loppuun saakka.

Käsikirjoitusprosessi alkoi tammikuussa 2010 ja kesti 10 viikkoa. Nuoret kirjoittivat kolmessa ryhmässä kolme eri käsikirjoitusta, jotka käsittelivät yhdessä luotua teemaa: rakkauden kaipuuta, tai yleisemmin kaipuuta johonkin. Kirjoitettu esitys sai nimekseen Free Hugs - eli kolme tarinaa siitä, miten koskaan ei voi tietää mikä arpa voittaa.
Käsikirjoituksen valmistuttua Metropolian teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat aloittivat tiukan harjoittelu- ja tuotantoprosessin. Opiskelijat myös puvustivat, lavastivat ja tekivät näytelmän ääni- ja valosuunnittelun ohjaavien opettajien opastuksella.

Noodi julkaistiin 26.8. Studio Pasilassa Free Hugs -esityksen ensi-illan yhteydessä. Lehdistötilaisuuden tähtiä olivat nuoret, jotka kertoivat, miten esityksen käsikirjoittaminen oli ollut välillä haastavaa, mutta ennen kaikkea antoisaa ja opettavaista. Tilaisuus houkutteli paikalle lukuisten toimittajien lisäksi myös MTV:n Huomenta Suomi -ohjelman kuvausryhmän. Esitys koostui monista elementeistä: siinä oli absurdia huumoria, joka sai yleisön ulvomaan naurusta, mutta samalla siinä tuotiin aidosti esille nuorten epävarmuuden tunteita sekä hyväksynnän ja rakkauden kaipuuta.

Julkaisun jälkeen Noodin käyttö alkoi nousta tasaisesti. Kolme kuukautta julkaisun jälkeen Noodissa oli jo noin 500 käyttäjää ja yli sata kirjoittavaa ryhmää. Erityisesti kansainväliset kirjoitusprosessit hyötyvät siitä, että kirjoittaminen ei ole sidottua tiettyyn aikaan ja paikkaan. Noodi onkin julkaisun jälkeen käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License