Miten Noodi toimii

Noodi on ensisijaisesti kirjoitusalusta. Se ei luo tekstiä kirjoittajien puolesta, vaan mahdollistaa kirjoittamisen. Noodi tarjoaa kuitenkin muutamia hyviä apuvälineitä yhteisölliseen kirjoittamiseen. Nämä apuvälineet ovat:

1. Kaikkien tekstit ovat näkyvillä, kommentoitavissa ja muokattavissa

Noodissa kirjoitetuista ja julkaistuista teksteistä muodostuu kirjoittamisen myötä yhteinen tekstimaailma. Vuorovaikutus eri kirjoittajien välillä on mahdollista paremmin kuin normaalissa kirjoituspöytätyöskentelyssä koska tekstit ovat esillä ja käytettävissä kaiken aikaa. Ideoita voi kierrättää, muokata ja esimerkiksi henkilöhahmoja käyttää toisten kirjoittamista teksteistä.

2. Kansioiden, kommentoinnin ja peukalomerkkien avulla voidaan yhdessä nostaa avaintekstejä esiin

Usein käsikirjoitusprosessissa koko ryhmä tunnistaa, kun jokin teksteistä onnistuu kuvaamaan hyvin ryhmän päämäärää. Valikoimalla esiin näitä avaintekstejä ryhmä voi määrittää myös omaa päämääräänsä - kokonaistekstin sisältöä ja rakennetta - koko käsikirjoitusprosessin ajan.

3. Kaikki tekstit- näkymän avulla tekstejä on mahdollista tarkastella erilaisten ominaisuuksien perusteella

Kaikki tekstit- näkymässä jokainen kirjoittaja voi tutkia, miten eri roolihenkilöt esiintyvät eri teksteissä tai missä paikassa tekstit tapahtuvat. Jotta näkymä antaa mahdollisimman paljon informaatiota kirjoittajille, kannattaa kaikki tiedot täyttää kirjoittaessa tekstilomakkeisiin.

4. Rakenne-ehdotuksen avulla jokainen voi luoda oman versionsa käsikirjoituksesta

Rakenne-ehdotuksen tekeminen auttaa järjestämään tekstejä erilaisiksi käsikirjoitusversioiksi. Näin voidaan tutkia yhdessä rakennetta ja hakea eri vaihtoehtoja käsikirjoitukselle. Ehdotuksen tekeminen on lukittu niin kauan, kunnes vetäjä vapauttaa toiminnon. Pienessä ryhmässä jokainen voi tehdä oman ehdotuksensa. Suuressa ryhmässä vetäjä voi esimerkiksi pyytää ryhmäläisiä kokoamaan käsikirjoitukseen haluamansa tekstit tärkeät- kansioon, josta hän voi järjestää ne rakenne-ehdotukseksi.

5. Tietoa ja tukea niin vetäjälle kuin kirjoittajallekin löytyy tukea- linkin alta

Oppimateriaalista löydät niin vinkkejä ryhmän vetämisestä, kirjoittavan ryhmän vaiheista kuin ryhmälle annettavista tehtävistäkin. Halutessaan vetäjä voi linkittää ryhmälle annettavan tehtävän oppimateriaalin käsitteisiin, ja näin selventää tehtävän päämäärää tai sisältöä.

6. Vetäjä voi kannustaa ryhmää ja jäsentää työskentelyä uutisten ja kommenttien avulla

Uutiset on sijoitettu etusivulle, paikkaan johon jokainen tulee ensimmäiseksi saapuessaan kirjoitusryhmään. Vetäjän kannattaa kirjoittaa uutisia tasaiseen tahtiin, niin että ryhmä tottuu seuraamaan työskentelyn etenemistä etusivulta. Uutisiin vetäjä voi kirjata ryhmässä tehdyt päätökset, sen, minkä parissa työskennellään juuri nyt ja suurimmat keskustelunaiheet. Myös aikataulua ja erityisiä tiedotuksia Noodin käytöstä kannattaa sijoittaa uutisiin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License