Muoto ja sisältö

Muodolla tarkoitetaan käsikirjoituksessa rakennetta - esimerkiksi tarinallista alun, keskikohdan ja lopun dramaturgiaa tai kokonaisuutta, jossa erilaiset, samaan aiheeseen liittyvät kohtaukset seuraavat toisiaan.

Sisällöllä puolestaan tarkoitetaan aihetta tai maailmaa, jota käsikirjoitus käsittelee.

Muoto ja sisältö vaikuttavat toisiinsa kuin jing ja jang: ilman toista toinenkin on vajaa. Muoto on yksi tapa kertoa sisältöä. Se, millaiseen järjestykseen ja millä logiikalla tekstit on aseteltu, kertoo vähintään yhtä paljon käsikirjoituksen maailmankuvasta kuin se, mitä itse tekstissä sanotaan. Pirstaleisesta maailmasta on vaikea kertoa uskottavasti aristotelisella, syy-seuraussuhteeseen perustuvalla dramaturgialla. Käsikirjoittaessa kannattaa siis miettiä, millainen on maailma jota yritän kuvata - mitkä ovat ne muodot jotka siinä ilmenevät? Onko syy-seuraussuhde selvä, vai tapahtuvatko asiat satunnaisesti? Onko maailma yhtenäinen vai fragmentaarinen? Tapahtuvatko asiat peräkkäin vai samanaikaisesti?


Katso myös:
aihe, nykyteatteri, rakenne, teema

Lähteet:
Reitala - Heinonen 2001, Dramaturgioita s. 24

Lisätietoa internetissä:
Elokuvantaju-sivusto


Edellinen käsite (M) Seuraava käsite (M)
Edellinen käsite (S) Seuraava käsite (S)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License