Muut taiteenlajit

Kirjoittamisen lähtökohtana voi myös olla kuva, liike, musiikki tai vaikkapa tietyn kaupunginosan arkkitehtuuri – mistä tahansa voi innostua yhdessä, kunhan asiaa tarkastelee tarpeeksi tarkasti. Kiinnostavaa voi olla suunnitella kaupunginosayhdistyksen juhlaan esitys lähtien liikkeelle kaupunginosan eri taloista, tai säveltäjästä kertova esitys jonka käsikirjoituksen lähtökohtana on hänen musiikkinsa.

Aluksi vetäjä siis antaa ryhmälle tehtäviä, joiden yhteyteen esimerkiksi liittää kuvan, musiikin tai videoklipin, tai pyytää ryhmäläisiä liikkumaan ensin ja kirjoittamaan sitten. Myöhemmin, kun ideointivaiheesta edetään pidemmälle, aletaan yhdessä työryhmän kanssa tarkastella sitä, minkälaisia yhteensitovia teemoja, tarinan alkuja tai rakenteita teksteille näyttää muodostuvan.

Tehtäviä liittyen muihin taiteenaloihin

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License