Näytelmä

Näytelmä on dialogimuotoon kirjoitettu teksti, jonka on tarkoitus tulla esitetyksi. Näytelmässä on roolihenkilöitä, jotka toimivat, eli pyrkivät johonkin ja tekevät tekoja päämääränsä toteuttamiseksi. Draamallisia tilanteita ja jännitettä luo tekstiin ristiriita, joka syntyy vastakkaisista pyrkimyksistä. Esimerkkejä ristiriidoista ovat mm. näytelmän henkilöiden toisilleen vastakkaiset päämäärät, eri henkilöiden vastakkaiset pyrkimykset tai henkilön päämäärien ja olosuhteiden välisestä ristiriidasta.

Näytelmä koostuu dialogista eli vuoropuhelusta ja parenteeseista eli näyttämöohjeista, joiden avulla kuvataan ympäristöä ja toimintaa.

Näytelmällä on esitettävien tekstien joukossa pitkät perinteet, ja useimmiten teatteriin mennessämme katsomme nimenomaan näytelmiä. Nykyteatteri käyttää myös muunlaisia esitystekstejä, joiden rakenne ja sisältö poikkeavat näytelmästä suurestikin.


Katso myös:
jännite, draamallinen tilanne, draamallinen toiminta, teatteriteksti

Lähteet:
Lavaste 1985, Harrastajateatteri ja teksti

Lisätietoa internetissä:
Wikipedia-artikkeli
Junkkaala-Rasila: Ohjeita näytelmän lukemiseen


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License