Näytös

Näytös on näytelmän yksikkö. Yhdessä näytelmässä voi olla yhdestä viiteen näytöstä, riippuen siitä, miten näytelmäkirjailija on jakanut käsikirjoituksen toiminnan ja juonen. Näytökset jakaantuvat kohtauksiin, jotka vaihtuvat yleensä kun henkilöt, aika tai tapahtumapaikka vaihtuvat. Yhden näytöksen mittainen näytelmä on yleensä tarkoittanut pienoisnäytelmää - nykyään, mikäli teoksessa on vain yksi näytös, jätetään näytös yleensä merkitsemättä.

Jako näytöksiin ja kohtauksiin on juonirakenteen lisäksi perustunut käytännön etuihin: teksti on jaettu sopivan kokoisiin osuuksiin esityksen harjoittelua varten. 1800- luvun lopulla ja 1900- luvun alussa näytösten vaihtuessa vaihtui yleensä tapahtumapaikka, ja lavasteiden vaihdosten aikana soitettiin välimusiikkia. Yleisö odotti jokaista uutta ja kaunista lavastusta, ja uusia ihmeitä tervehdittiin aplodein.

Käsikirjoituksia alettiin jakaa osiin jo antiikin aikoina, jolloin eri osien välissä oli chorus, kuoro. Yleisin malli aikojen saatossa on ollut kolminäytöksinen näytelmä, jossa ensimmäisessä näytöksessä viritetään ja esitellään tilanne, keskeinen kysymys ja hahmot, toisessa näytöksessä syvennetään tarinaa ja päähenkilön vastoinkäymisiä ja kolmannessa päästään loppuratkaisuun. Tämä rakenne löytyy edelleen useista mainstreamelokuvista. Shakespeare ei tiettävästi jakanut tekstejään näytöksiin, mutta hänen tekstejään myöhemmin editoineet ja järjestäneet ovat tehneet viisinäytöksisen jaon. Tsehov suosi nelinäytöksistä rakennetta ja Ibsen kirjoitti kolme- neljä- ja viisinäytöksisiä näytelmiä.

Nykynäytelmissä näytösten merkitys on vähentynyt. Näytösten vaihdosta saatetaan käyttää merkitsemään väliaikaa (ensimmäinen ja toinen näytös, välissä väliaika). Nykykirjoittaja on myös saattanut hylätä näytösten käytön ja sen sijaan suosia episodimaisempaa vain kohtauksiin perustuvaa rakennetta, tai luopua kohtaus- ja näytösjaottelusta kokonaan.


Katso myös:
formaatti, kohtaus

Lähteet:
Pickering 2010, Key Concepts in Drama and Performance, s. 5-7

Lisätietoa internetissä:
Wikipedia-artikkeli (engl.)


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License