Näyttelijä, Esiintyjä

Näyttelijä on esiintyvä taiteilija, joka työskentelee esimerkiksi teatterissa, elokuvissa tai televisiossa. Näyttelijä omaksuu esittämänsä henkilöhahmon puhetavan, liikekielen ja luonteenpiirteet, sekä perehtyy roolin onnistumisen kannalta oleellisiin seikkoihin, kuten teoksen aikakauteen, kulttuuriin ja ihmisten elintapoihin.

Näyttelijän työ on usein henkisesti ja fyysisesti vaativaa. Näyttelijältä vaaditaan itseluottamusta omaan roolisuoritukseen kohdistuvan kritiikin kestämiseksi. Koska näyttelijällä on yleensä käynnissä monenlaisia produktioita samanaikaisesti, myös paineensietokyvyn tulee olla hyvä.

Teatteriesityksessä näyttelijät valitsee useimmiten esityksen ohjaaja tai teatterinjohtaja. Teatterit käyttävät joko omaa vakionäyttelijäkuntaansa tai vierailevia näyttelijöitä. Elokuva- ja tv-produktioissa näyttelijöitä ei valita määrätystä joukosta, kuten teatterissa, vaan ohjaaja valitsee rooleihin sopivat näyttelijät casting-tilaisuuden kautta.

Lähteet:
Elokuvantaju-sivusto
Ammattinetti / Näyttelijä


Edellinen käsite (E) Seuraava käsite (E)
Edellinen käsite (N) Seuraava käsite (N)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License