Ohjaaja

Ohjaaja on henkilö, joka kantaa vastuun esityksen taiteellisesta ja kerronnallisesta lopputuloksesta. Jos käsikirjotus on työryhmälle eräänlainen työpaperi, ohjaaja on se joka kertoo, miten paperia luetaan.

Usein ohjaaja työstää käsikirjoitusta yhteistyössä käsikirjoittajan kanssa yhteisen tarinan löytämiseksi. Monesti tarina elää vielä näyttämöllä tai leikkausvaiheessa, kunnes löytää lopullisen muotonsa. Vaikka teos rönsyilisikin, ohjaaja on vastuussa siitä, että se valmistuu ajallaan.

Ohjaaja työskentelee näyttelijöiden kanssa ja auttaa heitä työstämään roolihahmojaan. Ohjaajalla tulee olla näkemys siitä, mitä haluaa, jotta hän voi välittää sen myös työryhmälle. Esimerkiksi valaisija ja lavastaja toimivat yhteistyössä ohjaajan kanssa siten, että lopputuloksena on ohjaajan visiota vastaava valaistus ja lavastus.

Vaikka päätösvalta on viime kädessä ohjaajalla, hyvä ohjaaja antaa työryhmälleen vapauden toimia niin, että taiteellisesti vastuullisten henkilöiden osaaminen pääsee parhaimmilleen. Taiteellisesti vastuullisia työryhmän jäseniä ovat valaisijan ja lavastajan lisäksi mm. äänisuunnittelija, maskeeraaja ja pukusuunnittelija, elokuvatuotannossa myös kuvaaja. Elokuvatuotannossa ohjaaja tekee kuvausvaiheen päätyttyä tiivistä yhteistyötä leikkaajan, äänisuunnittelijan ja säveltäjän kanssa.


Lähteet:
Ohjaajan ammatikuva / SET
Ammattinetti: Ohjaaja


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License