Ongelma

Usein korostetaan, että henkilöhahmon täytyy kohdata konflikteja. Näin ei ole kuitenkaan aina. Tällöin henkilöllä on jonkinlainen ongelma, jota hän joutuu ratkaista. Ongelman ratkaiseminen vaatii yleensä harkintaa, päätöksiä ja tekoja, ja siten ongelma synnyttää tarinan tapahtumat. Ongelma vaikenee ja monimutkaistuu tarinan edetessä. Henkilön täytyy tehdä useita asioita ennen kuin ongelma ratkeaa.

Teoksessaan Elephant Bucks käsikirjoittaja Sheldon Bull erottelee aktiivisin ja reaktiivisen henkilöhahmon. Aktiivinen henkilöhahmo on sellainen, jolla on päämäärä, ja joka toimii sen saavuttamiseksi, mutta kohtaa konfliktin. Esimerkiksi Frasier-tv-sarjassa tapahtuu näin.

Reaktiivinen hahmo ratkaisee konfliktin sijasta ongelmaa. Tällöin konflikti muodostuu tarinan maailmassa olevan kahden vahvan henkilön välillä ja näiden kahden vahvan henkilön konflikti on ongelmallinen päähenkilölle. Esimerkiksi Kaikki rakastavat Raymondia -sarjassa konflikti muodostuu monesti Raymondin äidin ja vaimon välille, eikä Raymond halua loukata heistä kumpaakaan, joten Raymond joutuu ongelmalliseen tilanteeseen.


Katso myös:
este, konflikti, henkilöhahmo

Lähteet:
Bull, Sheldon 2007, Elephant Bucks, 29.


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License