Osallistava teatteri

Perinteisessä teatterissa esitys on suunniteltu ja harjoiteltu etukäteen teatterin ammatti- tai harrastajaryhmän toimesta. Yleisö tulee katsomaan sen, kiittää esityksen jälkeen aplodeilla ja poistuu.

Osallistavassa teatterissa yleisön ja tekijöiden välinen suhde on hämärämpi - tavalla tai toisella yleisö osallistuu esityksen syntymiseen ja toteutumiseen näyttämöllä. Pieta Koskenniemi jakaa osallistavan teatterin kolmeen ryhmään:

  • kasvatuksellinen teatteri/draama

Kasvatuksellista draamaa ovat erilaisissa oppimisympäristöissä toteutetut esitysprosessit - esimerkiksi luokkaympäristössä toteutettu draamaprosessi tähtitieteestä. Draaman keinoin eläydytään Kopernikuksen maailmaan ja löytöihin, löydetään itse ja saadaan kirje inkvisitiolta.

  • yhteisöllinen teatteri/draama

Nimitystä voidaan käyttää esityksistä, jotka pyrkivät toimimaan kollektiivisen keskustelun välineenä enemmän kuin taiteellisena lopputuloksena. Esimerkkinä voidaan pitää Augusto Boalin työtapoja, joissa yhteisön aiheista nostetaan ja haarukoidaan teatterin keinoin esiin ongelmakohtia, joita yhteisö voi esityksessä käsitellä esim. pysäyttämällä esityksen kulun ja ehdottamalla toista toimintapaa.

  • terapeuttinen teatteri/draama

Terapeuttinen draama käsittelee ihmisten ja yhteisöjen ongelmia, ikäänkuin ne olisivat näytelmää, jota voidaan uudelleenesittää ja korjata.


Katso myös:
devising, soveltava teatteri, yhteisöteatteri

Lähteet:
Koskenniemi 2007, Osallistava teatteri, devising ja muita merkillisyyksiä s. 11
Ventola- Renlund 2005, Draamaa ja teatteria yhteisöissä s. 12

Lisätietoa internetissä:
Elina Rainion ja Pekka Korhosen artikkeli prosessidraamasta
Kai Lehikoisen blogi - esimerkkejä osallistavasta teatterista


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License