Peliin perustuva dramaturgia

Nykyään tietokonepelit sisältävät monimutkaisia maailmoja ja kertovat tarinoita. Pelin dramaturgia poikkeaa draaman dramaturgiasta siinä, että pelaaja määrittelee pelin kulun, eikä tarina etene lineaarisesti ja vääjäämättömästi alusta loppuun. Siinä missä draaman katsoja saattaa usein olla passiivinen tapahtumien seuraaja, niin pelaaja on aktiivinen toimija. Pelin tapahtumat etenevät pelaajan päätösten mukaan. Toki pelaajan kaikki päätökset ja vaihtoehdot on ennalta kirjoitettu. Yleisesti ottaen pelaaja toivoo valtavaa määrää vaihtoehtoja, jotta maailma tuntuisi oikealta, eikä rajoittavalta.

Monissa tarinallisissa peleissä on yksi pääjuonilinja sekä lukematon määrä erilaisia sivujuonia. Usein kirjoittajan tavoitteena on palauttaa pelaaja pääjuonilinjalle siten, että pelaajasta ei tunnu, että hänet on pakotettu määrätylle reitille. Sivujuonet ovat usein omia itsellisiä tarinoitaan ja antavat vaikutelman kokonaisesta maailmasta, jossa kaikki on mahdollista. Toisinaan peleissä on hahmoja, joiden tarkoituksena on ainoastaan houkutella pelaaja takaisin pääjuonilinjalla, kun pelaaja on lähdössä "väärään" suuntaan.

Tietokonepelien käsikirjoitukset voivat näyttää ulkoisesti elokuvakäsikirjoitukselta, mutta yleensä ne ovat huomattavasti laajempia. Tämä johtuu suuresta määrästä vaihtoehtoisia enenemistapoja ja kohtauksia, jotka täytyy kirjoittaa dialogeineen.

Peleissä on myös virtsanpylväs-kohtauksia. Kun pelaaja saavuttaa jonkin tärkeän tavoitteen tarinassa, niin pelaaja palkitaan jonkinlaisella animaatiolla tai lyhyellä elokuvallisella kohtauksella.

Käsikirjoituksen lisäksi tietokonepelin konsepti sisältää yleensä synopsiksen. Synopsis sisältää pelin perusajatuksen sekä lyhyen selostuksen pelistä, eli siinä kerrotaan pelin tärkeimmät etapit. Se esittelee lukijalle motiivin pelin tekemiseen sekä pelin kohderyhmän. Synopsis voi sisältää myös työsuunnitelman pelin tekemseksi. Lisäksi oleellista konseptissa ovat pelin säännöt, hahmojen ja maailman kuvaukset.

Käsikirjoituksen ohella kirjoittaja valmistelee usein vuokaavioon, joka esittelee graafisesti erilaiset tarinan polut. Vuokaaviosta selviää pelaajan eri vaihtoehdot kussakin tarinan kohdassa sekä näyttää mihin pelaajan päätös johdattaa hänet. Vuokaavio helpottaa monimutkaisen tarinoiden verkoston ja eri tarinanpolkujen loogista hahmottamista.


Katso myös:
dramaturgia, rakenne

Lähteet:
Vacklin, Nikkinen 2011, Television runousoppia

Lisätietoa internetissä:
Katso klippi kirjoittajan pelin kirjoittajan roolista.
Lue artikkeli pelien kirjoittamisesta.
Lue pro gradu liveroolipelistä sanataideohjauksen työvälineenä.
Lista pelisuunnittelijalle hyödyllisistä kirjoista.


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License