Polylogi

Polylogin käsitettä voidaan käyttää kahdessa eri tarkoituksessa:

1) Ensimmäinen käyttötarkoitus hahmottuu suhteessa dialogiin ja monologiin - polylogi on ei yhden eikä kahden ihmisen, vaan usean välinen vuoropuhelu.

2) Toisessa käyttötarkoituksessa polylogi tarkoittaa monologin muotoon kirjoitettua tekstiä, jonka sisällä erottuu monta puhuvaa subjektia. (Esim. Heiner Mullerin näytelmissä).

Erottelun on tehnyt Juha-Pekka Hotinen artikkelissaan Draaman analyysistä ihmettelevään ja performatiiviseen lukemiseen - pari skeemaa uudesta dramaturgiasta. Hotinen pitää jälkimmäistä käyttötapaa merkittävämpänä, koska se tuo esiin uudenlaisen tavan ajatella draamallista puhetta. Hän toteaa myös, että tässä merkityksessä tulee esiin draamallisen tekniikan suhde aikakauden ajatteluun - kysymykseen hajoavasta subjektista.


Katso myös:
dialogi, monologi

Lähteet ja lainaus:
Hotinen teoksessa Reitala-Heinonen (toim.) 2001, Dramaturgioita s. 219


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License