Protagonisti

Protagonisti on tarinan päähenkilö, se, jolle tapahtuu isoin muutos: sankaritar, joka oppii kuuntelemaan tunteitaan, konna, joka ymmärtää rakkauden tai koira, joka löytää kotiin. Protagonisti kokee myös tarinan isoimman konfliktin, ja hänen tekonsa vievät tarinaa eteenpäin. Protagonisteja voi olla useita, tai päähenkilönä voi olla joukko ihmisiä, esim. perheyhteisö tai kaveripiiri. Protagonisti voi toimia näkökulmahenkilönä tai kertojana, mutta aina näin ei ole.

Yleensä protagonisti kohtaa jossain vaiheessa tarinaa antagonistin, joka pyrkii estämään hänen toimintaansa. Sekä protagonisti että antagonisti- käsitteet juontuvat antiikin kreikasta, jossa protagonisti tarkoitti pääroolin esittäjää ja antagonisti vastustajaa tai kilpailijaa. Molemmat termit liittyvät juoni- ja tarinalähtöiseen dramaturgiaan, ja niitä käytetään erityisesti elokuvista puhuttaessa.


Katso myös:
antagonisti, henkilöhahmo, henkilöhahmon kaari

Lähteet:
Vacklin, Rosenvall, Nikkinen 2007, Elokuvan runousoppia s. 365

Lisätietoa internetissä:
Wikipedia-artikkeli
YLE Pekko Pesosen blogi: Antagonisti on kuollut
-

Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License