Rakenne

Rakenne on osien suhde toisiinsa. Näytelmästä tai teatteritekstistä voidaan erotella useita samanaikaisia rakenteita esimerkiksi kohtausten, monologien ja dialogien tai tunneintensiteetin perusteella.


Esimerkki 1: laulun rakenne

A
A
B (kertosäkeistö)
A
B
B

Esimerkki 2: Punahilkka- esityksen rakenne

1. kohtaus - Punahilkka lähtee matkaan kotoa
2. kohtaus - Punahilkka iloitsee metsästä
3. kohtaus - Metsästäjä kuulee, että susi on päässyt vankilasta, lähtee metsään
4. kohtaus - Punahilkka tapaa suden
5. kohtaus - Metsästäjä tapaa mummon
6. kohtaus - Susi tulee mummon luo ja syö tämän
7. kohtaus - Punahilkka tulee mummon luo, susi syö hänet
8. kohtaus - Metsästäjä leikkaa suden vatsan auki ja pelastaa mummon ja Punahilkan
9. kohtaus - Susi menee juomaan ja hukkuu

Tässä Punahilkka-rakenteessa sadusta poikkeavaa on metsästäjän ilmaantuminen tarinaan aiemmin kuin kohtauksessa 8. Toisaalta tällä esitellään metsästäjä aiemmin, mutta ehkä myös viedään pois jännitystä - tarinasta tulee metsästäjän ja suden kamppailu, jossa Punahilkka ja Mummo ovat apureita.

Esimerkki 3: Erään nykyteatteriesityksen rakenne

1. Miten maailma pelastui?(intro 1) - ääninauha
2. Bollywood (intro 2) - tanssi
3. Esittelyt - yleisö mukaan - puhe
4. Oma tarina 1 - kohtaus
5. Tarina pelastumisesta - tanssi
6. Tarina pelastumisesta - kohtaus
7. Oma tarina 2 - kohtaus
8. Tarina tuhoutumisesta - ääninauha
9. Tarina tuhoutumisesta - kohtaus
10. Oma tarina 3 - puhe
11. Viimeinen taistelu - tanssi
12. Niin paljon kuuluu rakkauteen - ääninauha + liike

Tässä rakenteessa pelataan toistolla ja eri rytmisillä kohtauksilla. Tarinat pelastumisesta ja tuhoutumisesta muodostavat rakenteen selkärangan, jota tanssi- ja ääninauhakohtaukset rytmittävät. Rakennetta on hankalampi lukea kuin Punahilkkaa, sillä sen sisältö ei ole etukäteen tuttu. Silti tästäkin on löydettävissä alku (1-3, introt ja esittely), keskikohta (4-10, tarinat) ja loppu (11-12, viimeinen taistelu ja niin paljon kuuluu rakkauteen).

Rakenne eli muoto ja sisältö ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa: se, miten kerrotaan luo myös sitä, mitä kerrotaan. Muodon ja sisällön suhde on erottamaton: jos kerrotaan sirpaleisesta nyky-yhteiskunnasta, voi siitä olla vaikea kertoa yhtenäisellä, yhden päähenkilön kronologisesti etenevällä tarinalla ilman, että aihe tuntuu pinnallisesti käsitellyltä. Esityksen uudet muodot kertovat siis myös muuttuvasta maailmasta: nykytaiteen rakenteet pyrkivät yleensä kertomaan jotain myös nyky-yhteiskunnan rytmeistä, rakenteista ja maailmankuvasta.

Esityksistä on analysoitu esiin monia erilaisia rakennemalleja. Rakennemallit voivat kirjoittaessa olla tukena - ajatus siitä, millaista rakennetta ollaan tekemässä voi auttaa tekstin luomisessa samoin kuin rakennustelineet auttavat rakennuksen pystytyksessä. Tunnetuin on ehkä aristotelinen, juoneen perustuva rakenne. Toinen, paljon käytetty on aiheeseen perustuva rakenne. Erilaisia rakennemalleja löydät allaolevasta katso myös- listasta.

Käsikirjoittamisen voi aloittaa myös rakenteesta ja muodosta käsin. On mahdollista kirjoittaa kohtaus yhden talon jokaiseen huoneeseen, tai tietyn matkan varrelle. Yksinkertaistettuna työskentelytapa on tämä: valitaan tietty rakenne - talo, ruudukko, Afrikan tähti-peli, jonkin tarinan rakenne - ja sovitaan, että työskennellään tästä rakenteesta käsin. Vetäjä saattaa vaikkapa jakaa jokaiselle kirjoittajalle oman huoneen, johon kirjoittaa kohtaus tai tietyn aiheen ja mitan, johon kirjoitus saa liittyä tai määrätyn määrän a-kirjaimella alkavia sanoja, joita kirjoittajat saavat käyttää. Toinen mahdollisuus on, että ryhmä etenee yhtä matkaa kirjoittaen yhdessä rakenteen eri vaiheita (esimerkiksi tekstejä liittyen sankarin myyttisen matkan eri vaiheisiin).

Tämä tekstin tekemisen tapa voi olla vaihteleva ja inspiroiva, ja erityisesti tuoda esiin muodon ja sisällön suhdetta.


Tehtäviä liittyen rakenteeseen

Katso myös:
abstrakti rakenne, aristoteelinen dramaturgia, assosioiva rakenne, fragmenttidramaturgia, Freytagin kolmio, kehämäinen rakenne, Olssonin rakennekaavio, Syd Fieldin rakenne, Syd Fieldin rakenne, ensemble, episodi, episodirakenne, tie/talorakenne, sipulirakenne, juoni

Lähteet:
Reitala-Heinonen (toim.) 2001, Dramaturgioita s. 24-28, 217-218
Vacklin-Rosenvall-Nikkinen 2008, Elokuvan runousoppi s. 80

Lisätietoa internetissä:
Elokuvantaju-sivusto / Rakenne


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License