Ryhmätyön päättäminen

Toinen ohjauksen kannalta erityisen vaativa vaihe on ryhmän lopettaminen. Lopettamisvaiheessa jäsenten tulee irtaantua ryhmästä, kyetä yhteisen kokemuksen jälkeen taas itsenäistymään ja hyödyntämään yksilöllisesti ryhmässä kokemaansa. Prosessin loppuvaiheen, kuten alkuvaiheenkin, tietoinen yhteinen toteaminen selkeyttää ryhmärajoja ja vapauttaa jäsenten energiaa muuhun käyttöön. Ryhmäilmiö, Jauhiainen ja Eskola 1993, s. 156

Ryhmän työskentelyn lopuksi kannattaa arvioida yhteistä prosessia ja katsoa taaksepäin. Myös heihein ja hyvästien sanominen on tärkeää.

1. Palaute ryhmälle ja vetäjälle

Miten meni? Minkä olisi voinut tehdä toisin? Mikä toimi hyvin?

2. Lopullinen käsikirjoitus kaikille ryhmän jäsenille

Mukaan kannattaa laittaa myös muistutus siitä, että tekstiä saa esittää vain ennalta sovituin tavoin - muihin esityksiin täytyy pyytää lupa kaikilta ryhmäläisiltä.

3. Erotehtävät

Hyviä tehtäviä ryhmän lopettamiseen löydät täältä.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License