Rytmi

Rytmi tarkoittaa sitä, miten ja millaisin keinoin draama kulkee eteenpäin. Rytmi on jännitteen nousun ja laskun, jännityksen ja laukeamisen vaihtelua. Rytmiä synnyttävät vaihtelut toiminnan kiihdyttämisen ja hillitsemisen välillä, monologin, dialogin ja joukkokohtausten välillä tai kohtausten ajallisen keston välillä.

Rytmiä muodostavia elementtejä ovat myös toisto (teemojen, juonikuvioiden, tekstien) sekä erityyppisten (komediallisten ja traagisten) kohtausten lomittaminen, nk. comic relief. Rytmi on eräs niitä keinoja, joka pitää katsojan hereillä ja kiinnostuneena draaman kulusta. Tempo on yksi rytmiä luovista elementeistä.

Kirjoittaessa rytmi voi syntyy siten, että lyhyet ja pitkät kohtaukset vuorottelevat toisiaan. Mitä pidempi kohtaus on, niin sen tärkeämpi se yleensä on tarinan kannalta. Treatmenttiä kirjoittaessa voi rytmillä, kappaleiden pituuksilla, antaa kuvan valmiin draaman rytmistä.


Lähteet:
Reitala-Heinonen 2001, Dramaturgioita s. 27-28

Lisätietoa internetissä:
Multimediakäsikirjoitus / rytmi


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License