Sanoma

Jos taidetta ajatellaan kommunikaationa, niin teoksen tekijä pyrkii teoksellaan välittämään lukijalleen jonkin viestin (sen mitä hän haluaa teoksellaan sanoa). Vastaanottaja taas puolestaan tulkitsee viestiä, usein omalla tavallaan ja omista lähtökohdistaan.

Jouko Aaltosen mukaan sanoma tarkoittaa teoksen olennaista sisältöä, jonka katsojan/lukijan toivotaan ymmärtävän. Teos ei voi käsitellä kaikkea mitä aiheesta tiedämme, vaan meidän on rajattava esitettyä asiaa siten, että olennainen painottuu ja varmistettava keskeisen sisällön välittyminen vastaanottajalle.

Kun valitsemme aiheen, tarvitsemme myös teeman, joka puolestaan kertoo miltä kannalta aihetta on käsitelty. Aaltonen kirjoittaa, että ohjelman aiheena voi olla vaikka saamelaisperheen elämä ja teemana taas esimerkiksi sulautuminen valtakulttuuriin.


Katso myös:
väite, päälause

Lähteet:
Kantokorpi, Lyytikäinen, Viikari 1990, Runousopin perusteet, s.34-35.
Aaltonen 2002, Käsikirjoittajan työkalut, s. 37.

Lisätietoa internetissä:
Jouko Aaltosen artikkeli sisällöstä ja muodosta.


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License