Soveltava draama/teatteri

Viime vuosikymmeninä on vakiintunut erilaisia teatterin tekemisen tapoja, joissa teatteritapahtumassa raja katsojien ja esiintyjien välillä on hämärtynyt: kaikista on tullut osallistujia. Teatteritapahtumissa korostuu prosessimaisuus ja muuntuvuus. Tästä toiminnasta käytetään nimiä osallistava teatteri, draamakasvatus ja soveltava teatteri. Kenttään voidaan laskea mm. yhteisöteatteri, prosessidraama, forum-teatteri, improvisaatioteatteri ja esimerkiksi liveroolipeli.

Tutkivan teatterityön keskuksen sivuilla (ks. linkit) soveltava teatteri määritellään teatterimetodien soveltamiseksi siten, että kyseessä ei ole perinteinen teatteriesitys, jonka ohjaaja ohjaa ja yleisö katsoo. Sivuston mukaan soveltavalle teatterityölle on tyypillistä:

- Kynnys osallistua on äärimmäisen matala. Osallistujilta ei vaadita mitään erityisosaamista. Kuka tahansa voi osallistua iästä, taidoista ja kunnosta riippumatta.

- Vuorovaikutus erilaisten ihmisten välillä

- Osallistuminen on hauskaa ja siitä saa mieleenpainuvan kokemuksen

- Paineettomuus, tulosvastuuttomuus

- Prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos


Katso myös:
yhteisöteatteri, osallistava teatteri

Lähteet:
Teerijoki, Lintunen 2001, teoksessa Draama, teatteri ja kasvatus,(Toim. Korhonen & Østren), s.131-132
http://www.yleisotyo.fi/index.php?page=soveltava-teatteri

Lisätietoa internetissä:
Tutkivan teatterityön keskuksen Ylös-hankkeen kuvaus soveltavasta teatterista
Ylös-hankkeen sivusto


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License