Takauma

Takauma tarkoittaa hetkeä, jona henkilö saattaa nähdä nopean mielikuvan menneisyydestä. Teatterissa ja elokuvassa takauma on yksi kerronnan keino: siirrymme ajassa taaksepäin, esimerkiksi päähenkilön muistoihin tai tapahtumaan, joka selittää näytelmän henkilöiden tilannetta. Päähenkilö saattaa toimia muistoissa kertojana ja sivustakatsojana tai hän saattaa olla tapahtumien toimija.

Yleisön kannalta on merkittävää, että he ymmärtävät aikasiirtymän tapahtuneen. Näytelmäkirjailija voi halutessaan jättää tämän ohjaajan huoleksi, ja merkitä parenteesiin esimerkiksi Kohtaus 3. 1800-luku tai Kohtaus 3. Lapsuus. Toisinaan, varsinkin vanhemmissa teatteri- ja elokuvateoksissa takaumaan saatetaan johdattaa kertojanäänellä: Muistan kun….


Katso myös:
rakenne

Lähteet:
Pickering 2010, Key Concepts in Drama and Performance s. 34

Lisätietoa internetissä:
Elokuvantaju-sivusto


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License