Tarjoaminen

Valmista käsikirjoitusta kannattaa tarjota eteenpäin: näytelmäkäsikirjoitusta teattereille, elokuvakäsikirjoitusta tuotantoyhtiöille ja kirjan käsikirjoitusta kustantajille.

Soita käsikirjoituksen vastaanottajalle ennen sen lähettämistä. Valmistaudu tiivistämään tarinasi muutamaan lauseeseen ja mieti etukäteen, mitä aiot sanoa. Kuulostele, onko käsikirjoitus sopiva tälle teatterille tai tuotantoyhtiölle. Kysy myös ohjeita käsikirjoituksen tarjoamiseen: haluaako vastaanottaja sen paperimuodossa vai sähköpostitse, kenelle se lähetetään, ja milloin voit soitella perään ja kysellä mielipiteitä.

Kustantajille ei tule soittaa, vaan löydät tarkat ohjeet käsikirjoituksen tarjoamiseen kunkin kustantajan internetsivuilta. Etenkin pienet kustantajat ovat usein erikoistuneita tietyn tyyppisten kirjojen julkaisemiseen, joten tee taustatyötä ja selvitä, mille kustantajalle juuri tämä käsikirjoitus kannattaa lähettää.

Valmista käsikirjoituksestasi selkeä paketti. Liitä mukaan sivun mittainen saate, josta selviävät perustiedot projektista: logline, genre, kohdeyleisö ja se, miksi käsikirjoitus sitä kiinnostaa. Perustele myös, miksi käsikirjoitus soveltuu juuri heidän toteutettavakseen ja miksi se on nyt ajankohtainen, sekä kerro itsestäsi tekijänä. Jos sinulla on mielessäsi jokin referenssiteos, senkin voi mainita. Älä jaarittele, vaan pidä paketti tiiviinä.

On epätodennäköistä, että heti ensimmäinen tuottaja tarttuu käsikirjoitukseesi ja haluaa tehdä siitä elokuvan. Vaikka haluaisikin, uusia käsikirjoitusversioita tarvitaan yleensä useita. ”Kiitos, mutta ei kiitos” -tyylinen vastaus tarkoittaa, ettei käsikirjoitusta kannata tarjota kyseiselle taholle toistamiseen. Kaikenlaiset kommentit sen sijaan ovat hyvä merkki, koska silloin käsikirjoitus on herättänyt kiinnostusta. Kehitä käsikirjoitusta palautteen pohjalta ja ehdota tapaamista.

Ennen mahdollista uudelleenkirjoitusvaihetta kannattaa keskustella käsikirjoitukseen tehtävistä muutoksista ja tunnustella toisen osapuolen sitoutumista projektiin. Ilmaiseksi kirjoittamista kannattaa välttää, joten raha-asioista – esimerkiksi optiosopimuksesta ja yhteisestä apurahahakemuksesta – tulee keskustella ennen työhön ryhtymistä.


Lähteet:

Lisätietoa internetissä:
Suomen Teatterit ry:n jäsenteatterit
Suomen Harrastelijateatteriliitto
YLEn ohjeet käsikirjoituksen tarjoajalle
Tuotantoyhtiöitä
Kustantajia


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License