Taustatarina

Kirjoittaja voi luoda henkilöille taustatarinat ennen käsikirjoittamisen aloittamista, mutta kirjoittaja ei välttämättä käytä kaikkia tai juuri yhtään taustatietoja itse tekstissä. Taustatarinat auttavat kirjoittajaa tutustumaan henkilöihinsä, heidän luonteisiin ja käytökseen. Elokuvan runousoppia -teoksen mukaan taustatarina kertoo menneet asiat, jotka ovat muokanneet hahmosta sellaisen kuin hän ja määrittävät jollain tasolla sitä, miten henkilö käyttäytyy.

Taustarinalla voidaan tarkoittaa joko henkilön koko elämäntarinaa syntymästä draaman alkamishetkeen tai vain niitä menneisyyden hetkiä, joilla on vaikutusta päähenkilön toimintaan draaman aikana. Television runousoppia -teoksessa kerrotaan, että koko elämäntarinan kirjoittaminen on hyödyllistä esimerkiksi romaanin tai tv-sarjan kirjoittajille, koska kyseiset lajit vaativat paljon tekstiä ja kattavasta taustatarinasta voi ammentaa erilaisia kokemuksia sekä pitää henkilöhahmon käytöksen linjassa, jos käsikirjoittajia on useampia.

Draamassa henkilön taustatarina voi valottua henkilön käytöksen kautta. Katsoja aistii, että henkilöhahmolle on tapahtunut menneisyydessä jotakin, koska hän toimii tietyissä tilanteissa tietynlaisesti. Taustatarina voi paljastua myös dialogin kautta, kun menneisyyden tapahtumiin viitataan keskusteluissa. Takaumarakenteisessa elokuvissa päähenkilön taustatarina näytetään omana menneisyyteen sijoittuvana juonenaan, kuten Slummien miljonäärissä.

Taustatarina on yleensä este, joka kumpuaa menneisyydestä ja vaikeuttaa päähenkilön elämää nykyisyydessä. Se voi olla kärsimystä aiheuttava fyysinen tai henkinen trauma. Miehet, jotka vihaavat naisia -elokuvassa viitataan Lisbet Salanderin henkiseen painolastiin, kun näytetään lyhyt kohtaus, jossa Lisbeth sytyttää lapsena isänsä tuleen. Katsoja tajuaa, että isä on muokannut radikaalilla tavalla Lisbethistä sellaisen kuin hän on nyt, ja että tuo menneisyys vaikuttaa siihen, että Lisbet on armoton Martin Vangerille nykyisyyden tarinassa.


Katso myös:
henkilöhahmo

Lähteet:
Vacklin, Rosenvall, Nikkinen 2008, Elokuvan runousoppia.
Vacklin, Nikkinen 2011, Television runousoppia.

Lisätietoa internetissä:
Lue artikkeli taustarinan kirjoittamisesta
Katso mitä käsikirjoittamisen opettaja Linda Voorhees sanoo taustatarinasta


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License