Tavoitteet

Kun vetäjä suunnittelee tehtävää Noodiin, hän voi laittaa kirjoittajille tiedoksi myös tehtävän tavoitteen. Halutessaan tavoitteen voi jättää myös merkitsemättä.

Milloin tavoite kannattaa merkitä?

Kirjoittajalle tavoite eli se, mihin tehtävänannolla pyritään, voi olla kirjoitustehtävää selventävä ja kirjoittamista suuntaavaa. Jos vetäjän tavoitteena on tutkia tiettyä roolihenkilöä tai saada paljon tekstejä aiheesta lähteminen, voi tavoitteen esiin kirjoittaminen autta kirjoittajaa keskittymään tehtävänannossa olennaiseen.

Toinen syy tavoitteen merkitsemiseen on selkeyden ja turvallisuuden luominen kirjoittajaprosessiin. Varsinkin alkuvaiheessa ryhmälle on epäselvää, mitä tarkalleen ottaen ollaan tekemässä. Tekemisen päämäärä hahmottuu vähän kerrallaan jokaisen kirjoitetun tekstin myötä. Tämä voi saada kirjoittamisen tuntumaan haparoinnilta. Tavoitteen avulla vetäjä voi kertoa kirjoittajilleen, että nyt ollaan ideointivaiheessa, ja tavoitteena on heitellä ideoita ilman sensurointia tai jakamista huonoihin ja hyviin ideoihin. Kirjoittajan ei tarvitse ajatella prosessia yhtä tehtävää pidemmälle (mihin tämä johtaa? tuleeko tästä mitään?) vaan hän voi keskittyä ositettuun tavoitteeseen (nyt tarvitaan pieniä humoristisia dialogeja).

Esimerkki tavoitteen kirjoittamisesta

Tämä on kirjoittamisvaiheen tehtävä, jonka tavoitteena on

1) tutkia roolihenkilöitä ja heidän maailmaansa
2) kokeilla aistihavaintoihin perustuvaa tehtävää
3) saada ehkä monologeja valmiiseen käsikirjoitukseen

Milloin tavoitetta ei kannata kirjoittaa?

Toisinaan vetäjästä voi tuntua, että tavoitteen asettaminen rajaa tehtävänantoa liikaa. Tuolloin tavoitteeksi voi merkitä esim.

Tehtävän tavoitteena on irrotella ja leikkiä sanoilla.

Voi myös olla, että vetäjä haluaa jättää kohdan kokonaan tyhjäksi, jottei kirjoitusprosessi tuntuisi liian kontrolloidulta ja ohjatulta.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License