Teatteriteksti

Termi teatteriteksti tarkoittaa sitä, että nykyteatteri ei välttämättä käytä esitystä valmistaessaan perinteistä näytelmää, vaan voidaan käyttää hyvin erityyppisiä tekstejä.

Juha-Pekka Hotinen määrittelee teatteritekstin käsitteen käyttäen pohjana Aarne Kinnusen teatterikirjallisuuden käsitettä. Kinnusen mukaan teatterissa voidaan käyttää minkä tahansa kirjallisuuden lajin tekstiä, eikä mitään omaa luokkaa teatterille sopivalle tekstille ole olemassa, vaan tekstin käyttötapa esitystä ajatellen on ratkaiseva tekijä.

Hotisen mukaan teatteriteksti taas tarkoittaa, että esitys voi käyttää polttoaineenaan lähes millaista tekstiä tahansa (ei vain kirjallisuuden lajeja). Esitysten käyttämä tekstiaines on monimuotoistunut ja fragmentoitunut. Teatteritekstin käsitteessä painottuu Hotisen mukaan kunkin tekstin erityislaatuisuus, sen oma olemisen tapa. Jokaista tekstiä pitää tarkastella omana erityisenä tapauksenaan.


Katso myös:
dramaturgia, fragmenttidramaturgia, nykyteatteri

Lähteet:
Hotinen 2002, Tekstuaalista häirintää, s. 209-210.
Kinnunen 1985, Draaman maailma, villiintynyt puutarha, s. 26-37.


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License