Tehtävät liittyen muihin taiteenlajeihin

Voit valita alla olevista tehtävistä jonkun työryhmäsi käyttöön Noodissa. Voit myös muokata tehtävää omiin tarpeisiisi sopivaksi.

  1. maalaa tehtäväteksti
  2. kopioi se ctrl-C- painikkeilla leikepöydälle (tai valitse valikossa Edit - Copy)
  3. siirry Noodin Luo tehtävä -sivulle
  4. liitä teksti tekstikenttään ctrl-V-painikkeilla. (tai valitse valikossa Edit - Paste)

ÄÄNIÄ | Tehtäviä muista taiteenlajeista 1

KUUNTELE

Kuuntele liitteenä oleva musiikkitiedosto, ja kirjoita sen pohjalta tajunnanvirtateksti: millaisia tunnelmia musiikki herättää? Mitä muistat musiikin myötä? Millaisia ihmisiä musiikista tulee mieleen?

ESIMERKKI:

VIDEOTA | Tehtäviä muista taiteenlajeista 2

KATSELE JA KIRJOITA

Katsele liitteenä oleva video. Kirjoita kohtaus, joka toimii vastauksena videoon. Sinun ei tarvitse kohtauksessa viitata videoon. Voit olla videon kanssa samaa tai eri mieltä. Tuo oma kantasi esille dialogin kautta.

ESIMERKKI:

KUVIA | Tehtäviä muista taiteenlajeista 3

KATSELE JA KIRJOITA

Katso linkkinä olevat kuvat. Kirjoita kuvien pohjalta tarina, jossa on vähintään 3 henkilöä.

ESIMERKKI:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License