Tehtäviä liittyen viimeistelyvaiheeseen

Voit valita alla olevista tehtävistä jonkun työryhmäsi käyttöön ja kopioida sen Noodin "luo tehtävä"- sivulle. Kopioidaksesi maalaa teksti, kopioi se ctrl-C- painikkeilla, siirry Noodin tehtäväsivulle ja liitä teksti tekstikenttään ctrl-V-painikkeilla. Voit myös muokata tehtävää omiin tarpeisiisi sopivaksi.


  • Keskustelkaa vielä siitä, mikä on käsikirjoituksessanne tärkeää: rakkaus, pienet kohtaamiset, sanojen takana virtaava sähkö, onnen muuttuminen epätoivoksi?

  • Jakakaa keskustelun jälkeen vuorot - kukin kirjoittaa käsikirjoituksen kerran läpi niin, että se, mikä on tärkeää, tuodaan esiin eri tasoilla. Jokainen saa oman osa-alueen tarkistettavaksi:
  1. repliikit
  2. parenteesit
  3. kohtausten otsikot

  • Oikolukekaa teksti ja korjatkaa kirjoitusvirheet.

  • Tulostakaa teksti ja lukekaa se ääneen. Tuntuvatko jotkin repliikit liian pitkiltä tai liian laimeilta? Keskustelkaa lukukokemuksesta, mikä toimi, mikä ei? Jakakaa vuorot, joissa muokkaatte käsikirjoitusversiota keskustelun pohjalta.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License